BIG herregistratie

Voor uw BIG herregistratie is het noodzakelijk aan te tonen dat u voldoende uren heeft gemaakt. Hier volgt een toelichting wat een praktisch wijze is om bewijsstukken te overleggen. Voor de meeste tandartsen zal gelden dat zij een herregistratie zullen aanvragen op basis van werkervaring.

Werkervaring aantonen
Hierbij wordt als eis gesteld, dat er in de 5 jaar voor herregistratie 2080 uur patiëntgebonden tandheelkundige werkzaamheden zijn verricht met een maximale onderbreking van 2 jaar. Zie de BIG site. De meest eenvoudige methode om deze werkervaring te onderbouwen is volgens onze bevindingen de volgende:

  • “uit uw administratiesysteem een uitdraai maken van het aantal stoeluren per behandelaar per jaar”.

Wij hebben getest dat het in het programma Exquise mogelijk is om een printscreen te maken van het aantal stoeluren per behandelaar per jaar. Vanzelfsprekend zal wel aannemelijk moeten worden gemaakt dat de uren door u zijn gemaakt.

Na aanmelding herregistratie
Indien u zich heeft aangemeld voor herregistratie dient u binnen 6 weken bewijsstukken  te overleggen waarmee u kan aantonen dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie. Als u aan de eisen voldoet en de bewijstukken overtuigend zijn, krijgt u op dit moment binnen 2 weken te horen dat uw herregistratie is verleend. Het gevolg hiervan is dat uw nieuwe registratietermijn van 5 jaar, direct begint te lopen op het moment van deze nieuwe registratie.

Advies: vóór 1 november 2016
Indien u er op prijs opstelt om de nieuwe 5-jaarstermijn later in te laten gaan kunt u nog even wachten met het aanmelden. Wij adviseren u om niet tot eind december te wachten maar vóór 1 november uw aanvraag in te dienen. Naar verwachting wachten vele tandartsen nog even met de aanmelding waardoor het druk zal worden aan het eind van het jaar.

Het is bovendien niet verstandig te wachten met aanmelden voor de herregistratie als u op dit moment bijna een periode van 2 jaar niet heeft gewerkt al tandarts. U loopt dan nl. het risico dat u door de verwerkingstijd van herregistreren de maximumperiode van 2 jaar niet werkzaam te zijn geweest overschrijdt.

Haalt u de urennorm niet?
Als u niet voldoet aan de uren norm dan wordt namens het Ministerie van VWS voorzien in een scholingstraject, dat wordt verzorgd door ACTA Dental Education. Hierbij is de keuze uit:

  • Het volgen van een scholingstraject gedurende 4 hele dagen. Elk dagdeel wordt afgesloten met een oriënterende test.
  • Het afleggen van een toets. Wordt deze toets geheel of gedeeltelijk gehaald, dan kan er vrijstelling worden gegeven voor het hele, resp. een gedeelte van het scholingstraject.

Indien u dit scholingstraject wil volgen dient u zich voor 1 april in te schrijven en verwijzen wij u naar de ACTA DE website.