Risicoinventarisatie en evaluatie

Voor u als tandarts en werkgever is het van groot belang dat u zicht heeft op de belangrijkste arbeidsrisico’s in uw praktijk. Ook het beoordelen van de ernst van deze risico’s en het zo nodig aanpakken hiervan, is voor u van belang en wettelijk verplicht. Met het maken van een digitale RI&E voldoet u aan uw Arbo verplichting voor wat betreft het hebben van een Risico-inventarisatie en -evaluatie.   

RI&E TANDHEELKUNDE INSTRUMENT

Gebruiksvriendelijk

De ANT heeft een nieuwe RI&E laten ontwikkelen voor de tandartspraktijk. U kan zich via de website registreren, hierna ontvangt u van ons een inlog om het RI&E formulier in te kunnen vullen. 

Een RI&E bestaat eigenlijk uit twee dingen. Een lijst met alle risico’s in uw praktijk en een plan voor het oplossen hiervan. Bij het maken van de RI&E doorloopt u een aantal stappen:

 • Stap 1 Inventarisatie: Alle risico's in uw bedrijf op één lijst;

 • Stap 2 Evaluatie: Risico’s sorteren, de belangrijkste bovenaan;

 • Stap 3 Plan van Aanpak: Wie doet wat, en wanneer?

 • Stap 4 Actueel houden: o.a. aanpassen aan wijzigingen in uw praktijk.

 

Onderwerpen die bij het opstellen van een RI&E tandheelkunde aan de orde komen:

 • Praktijkpand: licht, klimaat, geluid

 • Werken aan de stoel

 • Infectiepreventie en hygiëne

 • Straling

 • Gevaarlijke stoffen

 • Administratieve werkzaamheden

 • Taken en verantwoordelijkheden

 • Arbeidsomstandigheden en werkoverleg

 • Voorlichting en onderricht

 • Ongewenst gedrag

 • Veiligheid en bedrijfshulpverlening

 • Preventie, verzuim en reïntegratie

 • Ongevallen

 • Voortgang Plan van aanpak

 

Samen invullen

Vul het niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten. Vanaf 1 januari 2011 moeten werknemers de RI&E gemakkelijk kunnen inzien. Zorg er dus voor dat deze voor uw werknemers beschikbaar is.

Registreren

Als u de nieuwe RI&E wil invullen kunt u zich hier registreren. Als u zich heeft geregistreerd zal u van ons een inlog ontvangen waarmee u de nieuwe RI&E in kan vullen.

Branche- erkenning

De ANT heeft voor de nieuw ontwikkelde RI&E inmiddels een branche-erkenning aangevraagd. Indien de nieuwe RI&E officieel erkend is als branche-instrument heeft dat voor u als praktijkhouder een aantal voordelen. Heeft uw praktijk maximaal 25 werknemers en wordt de nieuwe ANT RI&E erkend als  branche-instrument, dan komt uw praktijk in aanmerking voor een lichte toets. Dit betekent dat er door de arbodienst op papier wordt gecontroleerd en dat een bedrijfsbezoek in beginsel niet meer nodig is. De nieuwe RI&E is ontwikkeld door een bedrijf dat reeds meerdere erkende branche RI&E heeft ontwikkeld en wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat de nieuwe RI&E erkend zal worden.

Wat als u niets doet?

Als een inspecteur van de Arbeidsinspectie tijdens een controle om de RI&E vraagt en u als werkgever heeft die niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden

 

Meer informatie

RI&E steunpunt 
Arbowet en -regelgeving
de Arbeidsinspectie