Risicoinventarisatie en evaluatie

Voor u als tandarts en werkgever is het van groot belang dat u zicht heeft op de belangrijkste arbeidsrisico’s in uw praktijk. Ook het beoordelen van de ernst van deze risico’s en het zo nodig aanpakken hiervan, is voor u van belang en wettelijk verplicht. Met het maken van een digitale RI&E voldoet u aan uw Arbo verplichting voor