Tarieven 2015

De maximale tandheelkundige tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven gelden voor alle in Nederland werkzame tandartsen. Het ANT tarievenboek bevat ook de lijst tandtechniek in eigen beheer.

Herziene druk (d.d. 6 mrt 2015)
Wij hebben het Tarievenboekje opnieuw laten drukken, omdat er in de eerste versie enkele kleine foutjes stonden. Die zijn aangepast in deze herziene druk. Hiermee komt de eerste versie te vervallen. 

Het betrof enkele codes waar een asterisk bij had moeten staan, en de onderstaande errata. Ook zijn de serviceprestaties (vrije tarieven) weer opgenomen in het boekje. 

Errata eerste versie (eerste kolom 01-01-2015):
V71 € 23,31 (i.p.v. € 22,20); V72 € 37,19 (i.p.v. € 36,08); V73 € 48,29 (i.p.v. € 47,18)

Twee tariefperiodes
De NZa heeft voor januari t/m juni 2015 de tarieven van 2014 geïndexeerd. De nieuwe tarieven voor de tandheelkundige zorg gaan per 1 juli 2015 in, en dalen met 5,15%. Voor implantologie geldt een daling van ruim 19% per 1 juli 2015. De tarieven zijn in twee kolommen weergegeven: de eerste kolom geeft de tarieven weer van 1 januari t/m 30 juni 2015; de tweede vanaf 1 juli 2015.

Het gaat om de volgende beschikkingen en beleidsregels:
Tariefbeschikking tandheelkundige zorg per 1-1-2015 (TB/CU-7103-02) 
Tariefbeschikking tandheelkundige zorg per 1-7-2015 (TB/CU-7103-03)
Tariefbeschikking orthodontische zorg per 1-1-2015 (TB/CU-7104-02)
Tariefbeschikking orthodontische zorg per 1-7-2015 (TB/CU-7104-03)
Tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer per 1-1-2015 (TB/CU-7105-02)
Tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer per 1-7-2015 (TB/CU-7105-03)
Tariefbeschikking tandheelkundige zorg AWBZ per 1-1-2015 (TB/CU-7083-01)
Regeling Mondzorg (NR-CU-715)