Tarieven 2016

De maximale tandheelkundige tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven gelden voor alle in Nederland werkzame tandartsen.

Let op: NZA past tariefbeschikking aan per 1 maart 2016
Het betreft een aantal nieuwe combinaties met prestatie J80 (twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit).
Bij prestaties J06, J07 en J15 nu opgenomen dat deze ook in combinatie met J80 gedeclareerd kunnen worden.
Daarnaast is bij prestatie J12 opgenomen dat deze niet in combinatie met J80 gedeclareerd kan worden. Deze bleken abusievelijk niet opgenomen toen deze prestatie per 1 januari werd ingevoerd. Voor het overzicht van de gewijzigde prestaties, lees hier verder.
Wij passen z.s.m. het digitale tarievenboekje aan.

Tarievenboekje
De ANT geeft een handzaam boekje uit op A5-formaat. Hierin vindt u alle tarieven zoals die door de NZa voor 2016 zijn vastgesteld. ANT-tandartsleden hebben eind december 2015 automatisch een exemplaar ontvangen. Leden en niet-leden kunnen een of meerdere exemplaren (bij-) bestellen tegen de kostprijs van €10,00 per stuk (incl. BTW, excl. verzendkosten). Een nota wordt bij levering meegezonden. U kunt het tarievenboekje bestellen via het bestelformulier.

Rechts bovenin het scherm kunt u de digitale versie van het Tarievenboekje 2016 downloaden. 

Dit zijn de NZa tarieven mondzorg 2016:

Zie ook: alles over prestatie J33
De ANT heeft de NZa gevraagd om de berekening van de gemiddelde tariefstijging van 0,3% toe te lichten. De inflatiecijfers vallen immers hoger uit. Lees hier de toelichting.