Asielzoekerszorg (RMA)

RMA Healthcare neemt uitvoering regeling zorg asielzoekers over 
(4-1-2018)

RMA healthcare verzorgt vanaf 1 januari 2018 de zorg voor asielzoekers vanuit de COA locaties. De uitvoering van de regeling voor medische zorg aan asielzoekers wordt vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd door Arts en Zorg in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar, onder de naam RMA Healthcare. RMA Healthcare neemt dit over van Menzis/MCA. Vanaf 1 januari 2018 kunnen alleen tandartsen die een overeenkomst voor asielzoekers met RMA Healthcare hebben de zorg declareren.

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. Het grootste deel van de aanspraken onder de RMA komt overeen met de aanspraken in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Daarnaast valt een deel van de zorg die regulier voortvloeit uit de Wmo, de Wlz en de Jeugdwet, ook onder de RMA.

Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg in natura. Asielzoekers kunnen terecht bij gecontracteerde zorgaanbieders die terug te vinden zijn in de zorgzoeker.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de contactgegevens. Tandartsen die een contract met Menzis/MCA hadden, zijn benaderd door RMA Healthcare met de vraag of ze in 2018 opnieuw asielzoekers willen behandelen.

Bron: RMA healthcare

RMA healthcare merkt dat er veel vragen komen omtrent de RMA. Hieronder extra informatie om iedereen op de hoogte te brengen van wijzigingen in de asielzoekerszorg per 2018
(toegevoegd op 24-1-2018)

De volgende onderwerpen komen aan bod:
-Indicaties
-Aanspraak en verwijzingen
-Declaraties
-COV
-Opvragen medisch dossier
-Zittend ziekenvervoer
-Zorgmailadres


Indicaties
Vanaf 1-1-2018 is enkel een indicatie nodig voor de zorg Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft. Vanaf 1-1-2018 is géén machtiging vereist. Niet voor zorg waarvoor geen indicatie nodig is en niet voor zorg waarvoor nog wel een indicatie vereist is.

Zorgverleners kunnen enkel zorg verlenen wanneer zij voldoen aan de volgende punten:
-Zij dienen in het bezit te zijn van een geldige verwijzing door huisarts of medische specialist.
-Zij dienen een contract te hebben met DSW.
-Voor de zorgonderdelen, behalve Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft, dient er jaarlijks een behandelplan aan de huisarts gestuurd te worden wanneer de zorg langer dan 1 jaar duurt.

Wanneer zorg wordt geleverd op grond van een indicatie die per 31-12-2017 eindigt, is er  geen nieuwe indicatie nodig voor deze zorg. De zorg kan gewoon verleend worden, ongeacht of voor deze zorg per 1-1-2018 wel of geen indicatie nodig is. De zorgverlener hoeft zich niet te melden en geen nieuwe indicatie aan te vragen. Wel dient de zorgverlener het behandelplan in het eerste kwartaal aan de huisarts te sturen.

Aanspraak en verwijzingen
In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) staat per zorgsoort een duidelijk overzicht van wanneer er aanspraak gemaakt kan worden op dit zorgtype en wat er nodig is voor een geldige verwijzing. De RMA vind je hier.

Declaraties
Zorgaanbieders kunnen declaraties voor zorg indienen via VeCoZo, met UZOVI code 3355 en het zorgpasnummer van de Verzekerde. Declaraties voor Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdhulp, Maatschappelijke ondersteuning en Langdurige zorg gaan via een formulier. Deze formulieren vind je hier. We verzoeken zorgverleners om geen rekeningen mee te geven of op te sturen aan de patiënten of GZA-locaties.

COV
Op dit moment is er sprake van een technisch mankement in de COV-applicatie. Een deel van de RMA-verzekerden is bij VeCoZo aangemeld onder zowel de RZA als de RMA. Hierdoor kan niet voor iedere asielzoeker een COV worden uitgevoerd. Een oplossing hiervoor is om deze controle via de site van VeCoZo te doen. Hier is te zien of iemand via de RMA is verzekerd in 2018. Een andere optie is om via het BSN nummer en geboortedatum de COV te doen, indien de asielzoeker dit bij zich heeft. Als er niet gedeclareerd kan worden door dit mankement is het advies om nog even te wachten met declareren tot nadere berichtgeving op deze site. Er wordt gewerkt aan een oplossing, excuses voor het ongemak.

Medische dossiers opvragen
Medische gegevens kunnen worden opgevraagd via het formulier op deze website. Het werkt het prettigst en het snelst wanneer het formulier per mail wordt opgestuurd naar het emailadres zoals aangegeven in het formulier; praktijklijn@gzasielzoekers.nl .

Zittend ziekenvervoer
De Praktijklijn boekt de taxirit voor de heenweg. Een bewoner heeft na een heenrit met de taxi naar een zorgverlener ook altijd recht op een retourrit. Deze kunnen wij niet van te voren boeken, omdat de tijd dan nog niet duidelijk is. Wij vragen of u daarin ondersteunend wilt zijn en de taxi, van vervoerder ZCN, wilt bestellen via telefoonnummer 010 - 280 8 122. Wilt u dat niet, dan kan de patiënt de Praktijklijn bellen om de taxi te regelen (dit nummer staat vermeld op de zorgpas).

Zorgmail-adres
Ons zorgmail adres (Edifact) is als volgt:
-ZorgMail nummer: 500109409
-ZorgMail adres: 500109409@lms.lifeline.nl

Indien hier nog verdere vragen over zijn, verwijzen wij u graag door naar de contactpagina van de RMA-website. Hier staat per onderwerp (zoals polisbeheer, machtigingen, declaraties etc.) een mailadres en/of telefoonnummer.