Eisen stralingshygiëne, hoe zit het ook alweer?

Er worden op dit moment verschillende cursussen aangeboden op gebied van stralingshygiëne. 

In het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) dat per 8 februari 2018 in werking treedt is bepaald dat ook andere personen die betrokken zijn bij het maken van röntgenfoto’s (tandartsassistenten en mondhygiënisten) passende bij – en nascholing dienen te volgen. Hoe het ook alweer zit lees je hieronder.

Diploma Straling hygiënisch geschoold beroepsbeoefenaar tandheelkunde
Een tandarts die het maken van röntgenfoto’s indiceert of in zijn praktijk röntgentoestellen wil gebruiken moet daarvoor zowel bevoegd als bekwaam zijn. Deze bevoegdheid wordt verkregen door het behalen van het diploma Stralingshygiënisch geschoold beroepsbeoefenaar tandheelkunde (voorheen stralingsdeskundige diploma niveau 5A/M).

In het huidige curriculum van de studie tandheelkunde is deze leerstof verwerkt en ontvangt de student het betreffende diploma. Vroeger zat deze leerstof niet in het curriculum. Tandartsen die niet over dit diploma of het diploma niveau 5A/M beschikken, moeten alsnog dit diploma behalen.  

Wie mogen röntgenfoto’s maken?

  • De tandarts is bevoegd om röntgenfoto’s te indiceren en te maken wanneer hij of zij het diploma stralingshygiënisch geschoold beroepsbeoefenaar tandheelkunde bezit.
  • Daarnaast mogen mondhygiënisten in opdracht van de tandarts ook röntgenfoto’s maken. Voorwaarde is dan wel dat er een tandarts of orthodontist aanwezig is in de praktijk. Ook moet de mondhygiënist aantoonbaar voldoende opgeleid te zijn op het gebied van röntgen. In het huidige curriculum is het onderwerp stralingshygiëne opgenomen. De mondhygiënist die nog de tweejarige opleiding tot mondhygiënist heeft gevolgd, moet aanvullende scholing hebben gevolgd.
  • Tandartsassistenten mogen in opdracht en aanwezigheid (in de praktijk) van de tandarts röntgenfoto’s maken. En als extra voorwaarde geldt dat ze alleen röntgenfoto’s maken wanneer zij een additionele externe opleiding radiologie hebben gevolgd, of een MBO opleiding tandartsassistent hebben gevolgd waar dit cursusonderdeel in zit (al dan niet met certificaat). De inhoud van deze scholing vindt u terug in de praktijkrichtlijn tandheelkundige radiologie. Stralingshygiëne is slechts een (beperkt) onderdeel van deze scholing.


Periodieke na- en bijscholing Stralingsdeskundige
Het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vereist dat tandartsen met een diploma stralingshygiënisch geschoold beroepsbeoefenaar tandheelkunde hun kennis over de tandheelkundige radiologie periodiek bijhouden door middel van nascholing. IGJ hanteert het standpunt dat er eens in de 5 jaar nascholing moet zijn gevolgd. Er worden op dit moment verschillende cursussen aangeboden op dit gebied.

In de richtlijn tandheelkundige radiologie is bepaald dat:

De medisch deskundigen (conform wet BIG) dienen daarin aantoonbaar geschoold te zijn bij een erkende instelling. Tevens dient passende bij- en nascholing (minimaal 4 nascholingsuren per vijf jaar) gevolgd te worden en dient deze scholing en nascholing gedocumenteerd te worden (in het KernEnergieWet-dossier (KEW-dossier)

Voor de medisch deskundigen die ook Conebeam CT opnamen indiceren en maken geldt een nascholingseis van minimaal 8 nascholingsuren per vijf jaar. De gevolgde nascholing dient gedocumenteerd te worden (in het KEW-dossier).

Niet alle stralingshygiëne cursussen voldoen aan de gestelde eisen voor de verplichte bijscholing. Let dus zelf goed op of de aangeboden stralingshygiënecursus wel of niet aan de gestelde eisen voor stralingshygiëne voldoet.

Röntgenfoto’s mogen dus alleen gemaakt worden door de tandarts, of door mondhygiënisten en tandartsassistenten in opdracht van de tandarts (en wanneer de tandarts aanwezig is in de praktijk). Is de tandarts of orthodontist niet aanwezig, of is er geen expliciete opdracht gegeven? Dan mogen er dus ook geen röntgenfoto’s genomen worden.

Tandartsen met het diploma Stralingshygiënisch geschoold beroepsbeoefenaar tandheelkunde moeten hun kennis over de tandheelkundige radiologie bijhouden door middel van nascholing.