Illegalen en asielzoekers

Met ingang van 1 augustus 2015  is de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) aangescherpt op het gebied van vergoedingen voor mondzorg. Voor behandelingen van boven de 250 euro per jaar moeten tandartsen eerst toestemming vragen bij MCA (Menzis COA Administratie).

Tijdelijke maatregel:
Tandheelkundige zorg bij ongeregistreerde asielzoekers

Oktober 2015, bron: Menzis COA Administratie

Als gevolg van de hoge instroom van asielzoekers in Nederland, zijn niet alle asielzoekers direct in een asielprocedure opgenomen. Er zijn tijdelijk dus 'ongeregistreerde asielzoekers', van wie de identiteit nog niet is vastgesteld, die geen medische intake en TBC screening hebben gehad en nog niet beschikken over een COA-zorgpas(nummer), vreemdelingendocument of ID-bewijs.

Vergoeding en werkwijze
Menzis COA Administratie (MCA) informeert per brief (zie rechter kolom 'downloads' MenzisCOA 16okt15) over de tijdelijke regeling voor de tandheelkundige zorg bij ongeregistreerde asielzoekers:
- Asielzoekers boven de 18 jaar hebben alleen recht op medisch noodzakelijke zorg (acute pijn- en kauwklachten)
- Prestaties alleen te declareren als deze voorkomen op de noodhulplijst Tandheelkundige Zorg 2015
- Tevens geldt sinds 1 augustus 2015 de financiële limiet van 250 euro
- Let op risico op TBC en infectieziekten
- Facturatie info
- Ook voor ongeregistreerde asielzoekers kan een tolk geboekt worden
- En onder voorwaarden is ook zittend ziekenvervoer mogelijk.

Over zorg aan asielzoekers die in het bezit zijn van een zorgpas,
zie de website Regeling Zorg Asielzoekers voor alle benodigde informatie en machtigingsformulieren voor mondzorg aan deze doelgroep.
Veranderingen
Elke individuele asielzoeker van 18 jaar en ouder kan zonder verdere eisen aanspraak maken op de zorg zoals vermeld op de Noodhulplijst van de RZA met een maximum bedrag van 250 euro per jaar. Voor een behandeling die hogere kosten met zich mee brengt, moet een aanvraag worden gedaan. Alleen na toestemming van MCA kan de behandeling worden gestart. Asielzoekers tot 18 jaar vallen niet onder deze wijziging en voor hen geldt deze financiële drempel niet. Zij kunnen aanspraak maken op de zorg die is opgenomen in de RZA.

Werkwijze toegeleiding
De toegeleiding van asielzoekers door het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) naar de tandarts is veranderd.

Een asielzoeker met ernstige pijn en/of kauwklachten:
1) Belt met de Praktijklijn van het GCA.
2) De medewerker GCA Praktijklijn bespreekt de klachten en vult het toegeleidingsformulier in.
3) De medewerker van de Praktijklijn belt de tandarts op voor het inplannen van een afspraak.
4) In overleg met de tandarts wordt het toegeleidingsformulier gemaild.
5) Eventuele vervolgafspraken worden rechtstreeks tussen de tandarts en de asielzoeker gemaakt.

Machtiging nodig?
Als een asielzoeker al 250 euro aan mondzorgkosten heeft gemaakt of wanneer meteen bij de afspraak te zien is dat een behandeling meer dan 250 euro gaat kosten, moet u een aanvraag indienen bij Menzis COA Administratie. Dit kan door een aanvraagformulier in te vullen en naar MCA te sturen of te mailen. Alleen na toestemming van MCA kunt u de behandeling starten. Weet u niet zeker of een asielzoeker al eerder mondzorgbehandelingen heeft gehad? Vraag dan bij MCA na of u een machtiging in moet dienen. U kunt hiervoor de afdeling machtigingen bellen via nummer 088 112 2 121. De afdeling machtigingen is ook bereikbaar machtigingen@rzasielzoekers.nl

Informatie en contact
Algemene vragen en Machtigingen
Menzis COA Administratie
t.a.v. machtigingen RZA
Postbus 405
6700 AK Wageningen
088 112 2 121
machtigingen@rzasielzoekers.nl

Vragen over declaraties?
088 112 2 122
declaraties@rzasielzoekers.nl

Menzis COA Administratie
T.a.v. declaraties RZA
Postbus 405
6700 AK Wageningen