Vademecum

Het Vademecum Tandheelkunde biedt informatie over de regelingen die voortvloeien uit de Zorgverzekeringswet en AWBZ. Onderwerpen zijn onder andere eigen bijdrage, bijzondere tandheelkunde, AWBZ en hulp aan illegalen of asielzoekers. 

Het Vademecum basispakket Tandheelkunde en AWBZ is een uitgave van: 

•Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
•College Adviserend Tandartsen (CAT)
•Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
•Werkgroep Bijzondere Zorggroepen NMT
•Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
 
Klik hier voor de Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg (pdf)
Klik hier voor Model Verwijsbrieven (COBIJT)
Klik hier voor het Vademecum (pdf)