VIM Stappenplan

Als zorgaanbieder dient u een VIM procedure in te voeren en een VIM-coördinator aan te stellen. 1. VIM-procedure U stelt een VIM-procedure vast Een VIM-procedure kent drie belangrijke stappen: Incidenten en bijna-incidenten worden gemeld De meldingen worden geanalyseerd Zo mogelijk worden verbeterplannen doorgevoerd Bekijk een voorbeeld VIM-procedure 2. VIM-coördinator Afhankelijk van de omvang van uw organisatie benoemt u een VIM commissie of een