VIM (Veilig Incident Melden)

De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder om een procedure te hebben voor het Veilig Incidenten Melden. Hiermee wordt bedoeld; een procedure om (bijna) incidenten op een dusdanige wijze te kunnen melden dat dit geen (juridische) consequenties kan hebben voor de melder.

(Bijna) Incident Melden

Wat is een incident?

Een incident is iedere onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces of bedrijfsproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden, of (nog) zou kunnen leiden. Deze incidenten kunnen van technische, organisatorische of communicatieve aard zijn, of gevolg zijn van menselijk handelen.

Waarom melden?

In iedere praktijk gaat wel eens iets mis en zijn er situaties die (potentieel) schade kunnen geven aan de patiënt. Het is belangrijk om te leren van datgene dat niet goed ging. Aan de hand van een incidentmelding kunt u het handelen binnen uw organisatie analyseren en met uw team te bespreken. Vervolgens kunt u verbeteringen in organisatie en technische- of werkprocessen aanbrengen. Dit alles om de kwaliteit van zorg aan de patiënt te blijven verbeteren.

Interne procedure

Als zorgaanbieder waarborgt u een veilige meldomgeving. Hiermee wordt bedoeld dat uw werknemers zich verzekerd voelen van een omgeving waar het melden en bespreken van (bijna-) incidenten geaccepteerd is of beter nog: gewaardeerd wordt. De ANT heeft voor u een stappenplan gemaakt, dat u kan helpen met het maken van de verplichte interne procedure.

Melden van (bijna-)incidenten bij ANT

Uw interne procedure wordt ondersteund door de mogelijkheid voor uw medewerkers om (anoniem) een (bijna) incident te melden bij de ANT. Ontvangen incident meldingen zullen worden geanalyseerd en kunnen aanleiding zijn voor adviezen om procedures of protocollen aan te passen. Dit alles om het zorgproces te blijven verbeteren.

(Bijna) Incident Melden