Wat betekenen de wijzigingen van de Arbowet voor u als praktijkhouder?

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht geworden. Wat betekenen de wijzigingen van de Arbowet voor u als praktijkhouder?  Er zijn diverse veranderingen die zowel voor de werkgever als voor de werknemer van belang zijn. Uitgangspunt van de wetswijziging is het versterken van de positie van de werknemer en meer focus op preventie. Waar moet u als tandarts op letten? Wees