Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging als totaal en bepaalt het beleid. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur. De meerderheid van de bestuursleden moet worden benoemd uit de tandartsleden van de vereniging. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.

Samenstelling (per 23 juni 2017):

 


 

 

 

Jan Willem Vaartjes, tandarts-implantoloog, Voorzitter

 

 

 


Wilfred Kniese, Vicevoorzitter en Penningmeester

 

 

 


Ravin Raktoe, tandarts, Secretaris

  

Richard Suy, tandarts, Bestuurslid