Directie en Bureau

De ANT bestaat uit een compact en daadkrachtig bureau dat wordt geleid door een directeur. De bureaumedewerkers zetten zich in voor de belangenbehartiging en dienstverlening aan de tandartsen en zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid. Om zo doeltreffend, flexibel en efficiënt mogelijk te kunnen werken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde verlegde-arm-constructie: extra ondersteuning en/of specifieke deskundigheid wordt ingehuurd indien nodig. Door de aanwezige kennis en expertise op het bureau kan in de meest voorkomende behoeftes tot ondersteuning direct worden voorzien.

De directeur wordt aangesteld door het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en heeft daarnaast een beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende taak. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Directeur: Peter Vlaandere

Het ANT bureau bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Directie en secretariaat
  • Ledenservice (met telefonische helpdesk en adviserend tandarts)
  • Beleid
  • Communicatie
  • (Leden)administratie
  • Bureau klachtbehandeling