Bureau

De ANT bestaat uit een compact en daadkrachtig bureau. De bureaumedewerkers zetten zich in voor de belangenbehartiging en dienstverlening aan de tandartsen en zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid. Om zo doeltreffend, flexibel en efficiënt mogelijk te kunnen werken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde verlengde-arm-constructie: extra ondersteuning en/of specifieke deskundigheid wordt ingehuurd indien nodig. Door de aanwezige kennis en expertise op het bureau kan in de meest voorkomende behoeftes tot ondersteuning direct worden voorzien.

Het ANT bureau bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Ledenservice (met telefonische helpdesk en adviserend tandarts)
  • Beleid
  • Communicatie
  • (Leden)administratie
  • Bureau klachtbehandeling