Klacht over uw tandarts?

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.

 

Contactformulier

Voor het eerste contact gebruikt u het contactformulier of u belt naar 020 - 23 74 750 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur).

Daarna kunt u mailen naar klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl 

Gesprek
Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.

Second opinion
Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Klachtenregeling
Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt én is uw tandarts lid van de ANT, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling. De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts.

Contactformulier
Voordat uw klacht in behandeling genomen kan worden is het belangrijk dat u onderstaand formulier volledig invult. Bureau Klachtbehandeling neemt vervolgens contact met u op met meer informatie over waar en hoe u uw klacht kunt aanmelden. Onze medewerkers van Bureau Klachtbehandeling zullen eerst bemiddelen tussen u en uw tandarts en mocht dit niet tot resultaat leiden dan zullen zij u begeleiden naar de ANT-klachtenfunctionaris.

De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

Geschillencommissie
Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd. 

 

Contactformulier

Voor het eerste contact gebruikt u het contactformulier of u belt naar 020 - 23 74 750 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur).

Daarna kunt u mailen naar klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl