Klacht over uw tandartsverzekering?

Hebt u een klacht over uw tandartsverzekering? Meld het op MondzorgPolis.nl!

MondzorgPolis.nl is een website waarop u uw klacht over uw tandartsverzekering kunt melden. Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met onduidelijke wijzigingen in de vergoeding, of met een zorgverzekeraar die probeert te bepalen door wie of zelfs hoe u behandeld wordt. Ook als uw zorgverzekeraar een vergoeding onterecht weigert of terugdraait, vragen we u om op MondzorgPolis.nl uw klacht te registreren.

Waarom MondzorgPolis.nl?
Het doel van Mondzorgpolis.nl is om alle klachten van patiënten en zorgverleners te bundelen en op die manier inzichtelijk te maken hoe – en hoe vaak – de tandartsverzekering aantoonbaar tekort schiet. Het uiteindelijke doel: betere tandartsverzekeringen.

Beter & eerlijker
Tandartsverzekeringen kunnen beter, eerlijker en duidelijker. U hebt recht op een gepaste vergoeding en een redelijke premie. We willen daarover in gesprek met zorgverzekeraars, patiënten- en consumentenorganisaties, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid. Tandartsverzekeringen zijn de laatste jaren te makkelijk en te vaak inhoudelijk veranderd, met als gevolg grote onduidelijkheid en verwarring voor patiënten en mondzorgverleners. Mondzorgpolis.nl is vóór goede verzekeringen, waar je als patiënt op kan bouwen en vertrouwen.

Over dit initiatief
MondzorgPolis.nl is een initiatief van de Associatie Nederlandse Tandartsen.