Nuttige informatie en links

 

 

Klachtmogelijkheden

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

MondzorgPolis.nl

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

Zorgbelang Nederland

 

Algemeen

Allesoverhetgebit.nl

BIG-register

ConsuWijzer.nl

College Bescherming Persoonsgegevens

Consumenten Platform Mondzorg

Ivoren Kruis

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Nationaal Kompas Volksgezondheid (RIVM)

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Rijksoverheid.nl

Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM)

Tandarts.nl

Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Veranderingen in de zorg (Rijksoverheid)

Vereniging van Orthodontisten (NVvO)

VergelijkMondzorg

Zorgkaart Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)