ANT-Van Nouhuysbeurs

In studiejaar 2017/2018 reikt de ANT voor de vijfde keer de ANT-Van Nouhuysbeurzen uit. Deze beurs is bedoeld voor studenten Tandheelkunde die tijdens hun studie in het buitenland een stage lopen. De beurs is vernoemd naar Herman van Nouhuys, oprichter van de ANT.

Aanmelden ANT-Van Nouhuysbeurs

De naamgever aan de beurs, Herman van Nouhuys, is in 1973 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. In zijn loopbaan is Van Nouhuys bij verschillende buitenlandse projecten betrokken geweest, onder andere bij het opzetten van een opleidingscentrum voor jeugdtandverzorging in Suriname. In 2008 heeft hij de tandheelkundige verzorging van kinderen in een weeshuis in Cambodja opgezet. Hij is daar nog steeds actief.

‘Mede vanwege mijn eigen werkervaring in het buitenland heb ik veel waardering voor het ANT initiatief om studenten te sponsoren die in het buitenland een stage lopen. Het is goed om dat te stimuleren. Dat de ANT mijn naam daaraan verbindt, ervaar ik als een eer.’ - Herman van Nouhuys

Acht beurzen

De ANT vindt het belangrijk dat studenten veel praktijkervaring op doen tijdens hun studie. Een stage in het buitenland levert ook andere ervaringen op die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van jou als student. De ANT stelt daarom per faculteit Tandheelkunde twee beurzen van €500 beschikbaar. In verband met de verhouding in aantal studenten wordt er voor de ACTA 2 extra beurzen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat de ANT per faculteit Tandheelkunde twee keer per studiejaar een beurs van €500 beschikbaar stelt, dit zijn dus per jaar in totaal 8 beurzen.

Aanmelden ANT-Van Nouhuysbeurs

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ANT-Van Nouhuysbeurs moet de deelnemende student Tandheelkunde voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Lid zijn van één van de tandheelkundige studieverenigingen (T.M.F.V. Archigenes, Favervuta of TFV Nijmegen);
 • Student-lid zijn van de Associatie Nederlandse Tandartsen en de ANT Studenten Facebookpagina;
 • Binnen zes maanden na de uitslag op buitenlandstage gaan in verband met zijn of haar Masteropleiding Tandheelkunde;
 • Een onderzoek uitvoeren tijdens de buitenlandstage of een verslag maken waarin de student aangeeft wat de leerpunten zijn geweest op tandheelkundig gebied;
 • Bereid zijn om een verslag inclusief foto’s over de uitgevoerde buitenlandstage te overleggen, nadat de buitenlandstage is volbracht, zodat dit gepubliceerd kan worden in het vakblad Dentz en op de ANT-website;
 • Bereid zijn om eenmalig tijdens de eerstvolgende introductiedag van zijn of haar universiteit in de ANT-stand andere studenten te informeren over de buitenlandstage.

 

Aanmelding en selectie

Meld je nu aan voor de ANT-Van Nouhuysbeurs 2017/2018!  De aanvraag moet voorzien zijn van een duidelijk omschreven onderzoeksplan en motivatie. De selectie van kandidaten gebeurd schriftelijk en wordt uitgevoerd door een selectiecommissie van de ANT.

Samen met een studiegenoot op stage

Het is mogelijk om je samen met een studiegenoot op te geven. In het formulier kun je aangeven of je alleen gaat of samen. Ga je samen, vul dan ieder een eigen formulier in.

Zo leuk is een buitenlandstage! Lees de stageverslagen van studenten die de ANT-Van Nouhuysbeurs hebben ontvangen.

Selectiecriteria

 • Voldoet de student aan alle bovengenoemde voorwaarden?
 • Wat is de motivatie van de student voor de buitenlandstage?
 • Wat is het onderzoeksplan van de student?
 • Wat denkt de student te leren van de stage? Wat is voor hem/haar de meerwaarde?
 • Wat is de schrijfvaardigheid van de student (ivm het schrijven van het reisverslag)


Inschrijven

In verband met verschillende reisperiodes zijn er twee momenten van toewijzing, met bijbehorende inschrijfperiodes:

 • Buitenlandstages van jan - jun 2018: inschrijving is gesloten
 • Buitenlandstages van sep - dec 2018: inschrijven tot uiterlijk half augustus 2018
   

De beursontvangers worden via de ANT Facebookpagina voor studenten en onze website bekendgemaakt.

Aanmelden ANT-Van Nouhuysbeurs