Winnaars ANT-Van Nouhuysbeurs 2017-2018

Dit zijn de ontvangers van de ANT-Van Nouhuysbeurs 2017-2018:
(tweede semester, stageperiode januari-juni 2018)

Pleunie ter Brugge & Nynke van den Berg, lid van Favervuta Amsterdam. Deze twee masterstudenten uit Amsterdam gaan samen dezelfde stage lopen in China en delen daarom de beurs ( ieder € 250). 

Deze studenten gaan onderzoek doen naar het gebruik van Simodont binnen het curriculum. De Simondont is een virtuele trainer waarop studenten manuele vaardigheden en klinisch inzicht kunnen trainen. Voordeel hiervan is dat er onbeperkt geoefend kan worden, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van fantoom- / natuurlijke elementen of patiënten. Dit maakt de Simodont breed inzetbaar in het tandheelkundig onderwijs. Met de informatie uit deze onderzoeken willen zij een vertaalslag maken naar de optimale inzet van Simodont in onderwijs wereldwijd. Op deze manier hopen ze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstige tandartsen.

Cung May Thai & Laura Zweers, lid van Favervuta Amsterdam. Deze twee masterstudenten uit Amsterdam gaan samen dezelfde stage lopen in Denemarken en delen daarom de beurs (ieder € 250). Deze studenten gaan verdiepen in de somatosensorische functie en dysfunctie van de nervus trigeminus in relatie tot de kwaliteit van leven. Daarbij zullen ze de betrouwbaarheid van de "nociceptief-specifieke knipperreflex” (Blink-reflex-test) evalueren.

Lees het reisverslag

Marjolein Tillmans & Eva van Vugt, lid van T.F.V. Nijmegen. Deze twee masterstudenten uit Nijmegen gaan samen dezelfde stage lopen in Chili en delen daarom de beurs (ieder € 250). Deze studenten gaan een klinische stage lopen in het ‘Universidad de Concepción’. Dit betekent dat ze eerst aan de slag op de prekliniek waar ze wat meer over de materialen en methoden te weten komen die ze daar toepassen. Als ze goed genoeg zijn bevonden mogen ze ook klinisch patiënten zien en behandelen. Door de behandelingen verwachten ze meer inzicht te krijgen in welke rol tandheelkundige zorg speelt in de Chileense cultuur.

Lees het reisverslag

Floor Metiarij, lid van T.M.F.V. Groningen. Deze masterstudent uit Groningen gaat stage lopen in Suriname. Daar gaat ze onderzoek doen naar gebitsbewustzijn. Het doel van de stage is om het gebitsbewustzijn in Suriname in kaart te brengen en mogelijke verschillen tussen de verschillende geografische deelgebieden te onderzoeken. Hierbij zal het onderscheid gemaakt worden tussen het gebitsbewustzijn van personen die toegang hebben tot de tandheelkundige zorg en personen die dit niet hebben (respectievelijk Paramaribo en de binnenlanden van Suriname). Door de kennis (of het gebrek hieraan) van het eigen gebit in kaart te brengen, kan ze bepalen of de huidige voorlichtingen bijdragen aan een positief resultaat en kan ze deze indien nodig bijsturen. Daarnaast gaat ze ook deelnemen aan projecten, waarbij ze tandheelkundige zorg zal gaan leveren aan mensen in gebieden die geen (directe) toegang hebben tot de gezondheidszorg.

Lees het reisverslag

 

Dit zijn de ontvangers van de ANT-Van Nouhuysbeurs 2017-2018: (eerste semester, stageperiode juli-december 2017)

Sophie Dahlmans & Annabel van der Ree, lid TFVN Nijmegen. Deze twee masterstudenten uit Nijmegen gaan samen dezelfde stage lopen en delen daarom de beurs (ieder € 250). Sophie en Annabel gaan stage lopen bij de Netherlands Oral Health Society in Nepal, waar ze gedurende vier weken de lokale bevolking van pijn zullen afhelpen. Bovendien zullen ze voorlichting gaan geven aan de lokale bevolking, en vroedvrouwen.

Lees het reisverslag

Gert Keulen & Kim Smit, lid bij T.M.F.V. Archigenes. Deze twee masterstudenten uit Nijmegen gaan samen dezelfde stage lopen en delen daarom de beurs (ieder € 250).
Gert en Kim gaan stage lopen in Zuid-Afrika. Zij zullen daar meelopen is een privékliniek  van een ervaren kaakchirurg. Het doel van hun stage is het oefenen in klinisch denken en redeneren. Ook willen ze inzicht krijgen in de pathologie die aan de kaakchirurg wordt aangeboden en wat hiervoor de poliklinische en klinische behandelmogelijkheden zijn.

Lees het reisverslag

Caroline Smit & Marlies Alserda, lid bij Favervuta. Deze twee masterstudenten uit Nijmegen gaan samen dezelfde stage lopen in Ecuador en delen daarom de beurs (ieder € 250). Zij gaan een langer lopend gerandomiseerd klinisch onderzoek naar minimale interventietechnieken voor het behandelen van carieuze melkmolaren voortzetten. Het doel van het onderzoek is het vergelijken van het survivalpercentage van deze verschillende behandelingen (Atraumatic Restaurative Treatment (ART) en Ultraconservative Caries Treatment (UCT) in combinatie met twee soorten fluoridelakken).

Lees het reisverslag

Marcella Jongenburger & Nomiki Koullia, lid bij Favervuta. Deze twee masterstudenten uit Nijmegen gaan samen dezelfde stage lopen in Zweden en delen daarom de beurs (ieder € 250). Wel zullen zij twee aparte onderzoeksvragen beantwoorden, maar de selectie van de data zal door beide worden uitgevoerd. Ze gaan onderzoek doen naar de werking van het kauwstelsel. Voor de dataverzameling zullen ze gebruik maken van zonnebloempitjes om een fijne ‘motor control’ taak uit te laten voeren. Door het beter begrijpen van de werking van het kauwstelen en het kauwvermogen van mensen kunnen in de toekomst klachten in het aangezien beter worden behandeld.

Lees het reisverslag

Van harte gefeliciteerd alle winnaars!

We houden je op de hoogte over de ervaringen van de winnaars op onze website, Facebookpagina, Instagram, nieuwsbrief en in de Dentz.

Bovengenoemde studenten krijgen de beurs vanwege hun ambitieuze (onderzoeks)plannen en bijzondere motivatie. Dit jaar kregen we weer een groot aantal aanmeldingen binnen, die stuk voor stuk zeer de moeite waard zijn. Wij wensen álle stagiairs dan ook een interessante stage toe en een mooie tijd tijdens hun stage!