CZ past beleid prothetiek aan na weging argumenten ANT (21-12-2018)

21-12-2018

CZ heeft de ANT eerder deze week laten weten haar overeenkomst Tandprothetiek 2019 inhoudelijk te hebben heroverwogen. De overeenkomst geldt niet langer voor de partiële prothese.
Reeds getekende overeenkomsten worden aangepast. Aangezien de aanpassing een verbetering van het aanbod betreft, is er volgens CZ geen reden een geheel nieuwe overeenkomst aan te bieden. Betrokkenen ontvangen een informatiebrief.

Reden voor de aanpassing
CZ stelt dat ze mede vanwege “medisch-inhoudelijke redenen over de allocatie van de zorg” en het feit dat zij zich kan vinden in de door ons aangedragen argumenten de partiële protheses uit de prothetiek-overeenkomsten schrapt. Voor zover het kosten betreft die onder de aanvullende verzekering vallen zal voor de partiële prothese gewoon het maximale NZa tarief gedeclareerd kunnen worden.

Restitutie
CZ zal daarnaast géén verlaagd restitutiepercentage toepassen bij patiënten met een naturapolis die door een ongecontracteerde tandarts worden behandeld. CZ zegt niet te willen dat alle onduidelijkheid tot nadelige consequenties voor haar verzekerden zal zorgen en zegt hen daarom in 2019 beter te willen gaan informeren.