MondzorgPolis.nl

Omdat tandartsverzekeringen de laatste jaren vaak worden gewijzigd door zorgverzekeraars, ontstaat hierover regelmatig een discussie in de behandelkamer tussen tandarts en patiënt.

De aanspraak en vergoedingen voor tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering vindt u in het Vademecum.

Als tandarts kent u als geen ander de discussies die ontstaan naar aanleiding van veranderende tandartsverzekeringen. Bekend is het voorbeeld van een patiënt die in de voorgaande jaren altijd dezelfde polis heeft gehad, maar na de begroting een behandeling krijgt die vervolgens ineens niet meer blijkt te worden vergoed. De patiënt heeft de verzekering bij de zorgverzekeraar afgesloten maar kijkt toch de behandelaar hier op aan. Of wat te denken van de zorgverzekeraar die twee jaar na dato een vergoeding terugdraait, uw behandelplan afkeurt en zich inhoudelijk met de zorg bemoeit, of op onverklaarbare wijze onderscheid maakt tussen vergoedingen bij wel- en niet-gecontracteerde zorg?

U hoeft niet overtuigd te worden van het belang van een overzicht van alle klachten die te maken hebben met tandartsverzekeringen. Een database met de meest voorkomende, maar ook de zeldzame klachten, geeft ons de mogelijkheid om in overleg met zorgverzekeraars te komen tot een goed product en een goede verzekering. Niemand is gebaat bij continu veranderende polisvoorwaarden, zeker niet als de patiënt hier slecht over wordt voorgelicht.

We vragen u om al uw klachten op mondzorgpolis.nl afzonderlijk te registreren.

De ANT zorgt periodiek voor een geanonimiseerd statistisch overzicht van alle klachten op deze website. Vooral in de periode waarin de patiënt kan wisselen van zorgverzekeraar kan dit belangrijke informatie te zijn.

Door Ravin Raktoe
ANT-Secretaris Ravin Raktoe Raktoe is tandarts in Arnhem. Al voordat hij tot het ANT-bestuur toetrad, organiseerde hij diverse activiteiten voor tandartsen, zoals twee drukbezochte debatten over de kwaliteit van de mondzorg. Ook is hij bedenker en presentator van de dentale talkshow ‘Los in de mond’.