Coöperatie VGZ attendeert ouders op gratis mondzorg kinderen

Coöperatie VGZ informeert, naar aanleiding van de eerdere berichtgeving van de ANT, alle verzekerden met kinderen van 2 tot 18 jaar actief over de vergoeding vanuit de basisverzekering. Zij ontvangen een persoonlijk bericht van hun zorgverzekeraar. Inmiddels zijn bijna 100.000 berichten verzonden. 

Begin september luidde de ANT de noodklok middels een brandbrief aan minister Bruins van VWS waarin wij hem vroegen zorgverzekeraars aan te moedigen een brief te sturen naar ouders en verzorgers van jeugdigen die de tandarts niet bezoeken. Ruim een half miljoen kinderen deed dit niet omdat hun ouders zich niet bewust waren dat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar binnen de basisverzekering valt. Een pilot van DSW bewees dat iets zo simpel als het sturen van een brief al een groot succes had. 43% van de jeugdigen bezocht binnen een half jaar na het versturen van de brief alsnog de tandarts.

Verschil met de pilot van DSW is dat ook ouders van wie de kinderen wel regelmatig de tandarts bezoeken een bericht ontvangen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft laten weten zich te buigen over de vraag of zorgverzekeraars hun verzekerden in dit soort gevallen gerichter mogen benaderen. Coöperatie VGZ laat weten dat zij hopen dat de AP met een duiding komt, waarbij zij haar verzekerden gerichter kan benaderen. De ANT is van mening dat de AP in september duidelijk genoeg is geweest, maar we zijn in ieder geval blij dat VGZ niet langer op haar handen blijft zitten. De gerichte aanschrijving en opvolging blijft volgens ons de beste methode.

Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken. Onder Coöperatie VGZ vallen de merken VGZ, Univé, IZA, Bewuzt, UMC Zorgverzekering, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, ZEKUR en Zorgzaam. Begin volgende week hebben alle verzekerden van het merk VGZ met kinderen tussen de 2 en 18 jaar een bericht ontvangen. Daarna ontvangen de verzekerden van de andere merken eenzelfde bericht. In totaal verwacht de verzekeraar op deze manier ruim 700.000 kinderen te bereiken.

Lees hier het persbericht van Coöperatie VGZ.