CZ volgt het succesvolle initiatief van ANT en DSW

Na de pilot die de ANT samen met zorgverzekeraar DSW in Schiedam met groot succes uitrolde, volgen nu ook de KNMT en CZ met een soortgelijke pilot in Heerlen. Zij zullen, net als DSW, vanuit de zorgverzekeraar een brief uitsturen naar ouders en verzorgers van kinderen die de tandarts niet of nauwelijks bezoeken. Het gaat om een groep van 2400 kinderen. In totaal brengen 600.000 kinderen niet tot nauwelijks een bezoek aan de tandarts omdat hun ouders of verzorgers niet weten dat mondzorg voor kinderen tot achttien door de basisverzekering wordt gedekt.

Er is voor Heerlen gekozen omdat volgens mondzorginkoper Ivo Koenen van CZ het tandartsbezoek van kinderen in Heerlen lager is dan gemiddeld. CZ schat dat in Heerlen één op de vier kinderen – en in sommige wijken zelfs één op de drie kinderen – niet naar de tandarts gaat, waar dit in de rest van Nederland gemiddeld één op de vijf betreft.

Naar aanleiding van de pilot die DSW en de ANT in Schiedam hebben uitgerold bezocht in het eerste halfjaar na het verzenden van de brief 43% van de jeugdigen alsnog de tandarts. Hieruit bleek dat iets simpels als het versturen van de brief een groot effect kan hebben. De ANT is dan ook blij te horen dat de KNMT samen met zorgverzekeraar CZ het goede voorbeeld doet volgen.

Na de succesvolle pilot in Schiedam besloot de ANT een brandbrief te sturen aan minister Bruins waarin de ANT de noodklok luidde en hem opriep andere zorgverzekeraars aan te sturen hetzelfde te doen. De actie ontving veel media-aandacht. In eerste instantie was de reactie van Bruins dat dit geen goed idee was gezien de privacywetgeving. Snel volgend op deze uitspraak liet Autoriteit Persoonsgegevens weten geen problemen te hebben met het versturen van een dergelijke brief vanuit de zorgverzekeraars. Wij zijn benieuwd naar de resultaten die CZ met de brief zal behalen.