DSW wijst op verzoek van ANT ouders jeugdigen op volledige vergoeding tandheelkundige zorg

De ANT heeft in persoonlijke gesprekken de grote verzekeraars, DSW en ONVZ verzocht om hun verzekerden erop te attenderen dat het tandartsbezoek van hun kinderen tot de leeftijd van 18 jaar volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering, zonder gevolgen voor het eigen risico.

Een bekend feit is dat veel kinderen geen gebruik maken van de periodieke controle, ondanks dat dit binnen de basisverzekering valt. De ANT heeft verzekeraars tijdens periodiek overleg verzocht om ouders van patiëntjes die recht hebben op tandheelkundige zorg, maar hier geen gebruik van maken, te attenderen dat hun kinderen de tandarts moeten bezoeken en dat zij hier (uitzonderingen daargelaten) geen rekening voor krijgen.

DSW stuurt brieven
In overleg met de tandartsenkring Schiedam verstuurt DSW deze week deze brief naar circa 370 jeugdige DSW-verzekerden, waarvan het bij DSW bekend is dat ze niet eerder (of langere tijd) de tandarts hebben bezocht. De ANT is verheugd te zien dat DSW het verzoek op zo’n positieve manier oppakt.

De brief betreft een pilot, uitsluitend in Schiedam waar circa 10 Schiedamse tandartsen aan meehelpen. Ook hebben een aantal Rotterdamse kinderpraktijken hun medewerking aangekondigd. Menzis heeft een soortgelijke, meer algemeen informerende brief verstuurd aan haar verzekerden, maar adviseert hen niet letterlijk met hun kind de tandarts te bezoeken.

Niet iedereen doet mee
Jammer genoeg reageerden niet alle verzekeraars enthousiast op het verzoek van de ANT. VGZ bijvoorbeeld wees het verzoek af, omdat ze vindt dat ze “niet de taak heeft verzekerden naar zorg te leiden” en net als sommige andere verzekeraars zien ze het probleem dat er dan “wordt geïnvesteerd in een kind dat zich op zijn of haar 18e mogelijk ergens anders verzekert.” De overige verzekeraars benoemden met name beperkingen op basis van privacy die hen beletten om te voorkomen dat kinderen verstoken blijven van tandheelkundige zorg, maar wij vinden dit een zwak argument gezien het doel; voorkomen van onnodig ongemak en pijn bij kinderen.