Minister Bruins: “Blij dat zorgverzekeraars gericht ouders mogen aanschrijven”

In antwoord op vragen van Kamerlid Henk van Gerven n.a.v. de aandacht die de ANT in de media had gevraagd voor jeugdigen die nooit naar de tandarts gaan heeft minister Bruins van VWS geantwoord verheugd te zijn dat de Autoriteit Persoonsgegevens geen problemen heeft met zo'n actie. Eerder had de minister zich in het koor van de zorgverzekeraars geschaard door te stellen dat de privacy wetgeving deze actie in de weg stond en dat het ook eigenlijk onzin was dit van de zorgverzekeraars te vragen.

De Autoriteit Persoonsgegevens staat op het standpunt dat zorgverzekeraars binnen hun contracten helderheid mogen geven aan verzekerden over hun rechten en mogelijkheden. Formeel valt daarmee het gericht aanschrijven onder de doelbinding van de verzamelde patiëntgegevens. Dat de minister in eerste instantie geen voorstander was van het bellen van patiënten omdat ze bepaalde zorg niet hadden afgenomen moet nu volgens hem louter gezien worden in het licht van de eerdere privacy overwegingen. Zo hadden de media het inderdaad niet opgevat en dit was een welkome gelegenheid voor een correctie.

Verder benadrukt minister Bruins in zijn antwoorden dat er absoluut geen financiële overwegingen op de achtergrond hebben gespeeld. Integendeel: als kinderen tijdig naar de mondhygiënist of tandarts gaan worden de hogere behandelkosten in de toekomst voorkomen en gezondheidswinst behaald. Dat de minister in zijn antwoord de mondhygiënist voor de tandarts noemt is wel tekenend en een duidelijk signaal dat VWS aan het voorsorteren is op taakherschikking als oplossing van alle knelpunten in de mondzorg. De verdere verwijzing naar de ambitie "maatwerk voor de jeugd" van de NZa spreekt boekdelen. In Dentz 4 en de komende Dentz 5 kunt u uitvoerig nalezen hoe de ANT daartegenaan kijkt.      

Tot slot is het jammer dat minister Bruins niet de logische stap zet door de zorgverzekeraars nu aan te moedigen direct gebruik te gaan maken van de opening die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gegeven. De minister stelt nadrukkelijk niet één specifieke maatregel te willen stimuleren en te willen wachten op een complete inventarisatie van alle maatregelen en mogelijkheden om daarna te bezien welke het meest kansrijk wordt geacht. Men had toch mogen verwachten dat het huiswerk inmiddels gedaan is, al was het maar in de feitelijke en beleidsmatige voorbereiding van de AMvB taakherschikking. Kennelijk is dat niet het geval. Waarom dan toch niet, als je weet wat werkt, daar dan voortvarend mee aan de slag gaan, zou je denken. Het probleem is toch urgent genoeg gezien alle media aandacht. Waarom dan toch weer de ambtelijke molen in de laagste stand met het risico al polderend collectief vast te lopen. De minister laadt hier wederom de verdenking op zich op tijd te willen spelen met het oog op het experiment taakherschikking medio 2020. Waar zijn de echte ambities van onze minister, waar is de duidelijke politieke wil? We hadden op meer leiderschap mogen rekenen. 

Lees hier alle antwoorden van minister Bruins op de vragen van Kamerlid Henk van Gerven.