Minister Bruins geeft update stand van zaken aanschrijven jeugdigen die tandarts niet bezoeken

Minister Bruins van VWS geeft aan overleg gehad te hebben met de zorgverzekeraars over het aanschrijven van de ouders van jeugdigen tot 18 jaar die niet of nauwelijks naar de tandarts gaan terwijl dit wel vanuit de basisverzekering gedekt wordt. Dit deed hij nadat de ANT hem hier begin september om vroeg middels een brandbrief. Uit de gesprekken die de minister had met de verzekeraars is gebleken dat zij deze ouders graag informeren en dit graag in samenwerking met andere partijen in de zorg doen, aldus Bruins.

Volgens minister Bruins zijn er tal van initiatieven van verzekeraars om kinderen bij de tandarts te krijgen. Hij noemt echter dat zorgverzekeraars beweren dat het te vroeg is om de werkwijze van DSW – het sturen van een simpele brief die zeer effectief bleek te zijn – in heel Nederland toe te passen. Hier is volgens hen nog te weinig bekend over de representativiteit van de pilot en of het effectief is als deze in andere gemeenten wordt uitgevoerd. Er is volgens Bruins eerst nader onderzoek nodig naar de beste manier om bepaalde groepen mensen te benaderen en of er lokaal eb regionaal verschillende benaderingen nodig zijn. Ook worden de eerder genoemde mogelijke bezwaren op het gebied van privacy weer opgehaald. Dit terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van het persbericht van de ANT direct heeft laten weten geen bezwaren te zien. Zorgverzekeraars Nederland liet echter weten nadere guidance te willen ontvangen vanuit AP. Ook benadrukken zij het belang van het zoeken naar samenwerkingen met andere partijen los van ze verzekeraars. Het zal dus vermoedelijk nog even duren voor er echt actie wordt ondernomen, waar dit toch zo eenvoudig lijkt.

Minister Bruins acht het gezien de initiatieven niet nodig de verzekeraars te verplichten om de pilot van DSW op hun verzekerden toe te passen. Wel hebben verzekeraars toegezegd de informatie uit de pilot van DSW te gaan gebruiken voor het onderzoek naar hoe zo effectief en adequaat mogelijk hun verzekerden te benaderen. Ook liet minister Bruins weten te spreken met de Ronde Tafel Mondzorg Jeugd, die door het Zorginstituut wordt georganiseerd. Hij belooft voor de jaarwisseling middels een brief breder in te gaan op de toegankelijkheid van de mondzorg voor kinderen en de vraagstukken die hierbij spelen. In die brief zal hij ook nader ingaan op welke activiteiten en communicatie hier voor in te zetten.

Lees hier de brief van minister Bruins.

Lees hier de eerdere berichtgevingen rondom dit onderwerp.

In Dentz 5 leest u meer over de achtergronden van dit onderwerp.