Minister Bruins schrijft brief aanbevelingen Ronde Tafel Mondzorg Jeugd

Verbeter de dagelijkse verzorging van het gebit bij kinderen, leer gezonde eetgewoontes aan, leg de nadruk op preventie, zorg dat het kind bij een tandarts terechtkomt en gebruik alleen haal- en brengservices als het niet anders kan, zijn aanbevelingen uit een recente brief over de Ronde Tafel Mondzorg Jeugd die minister Bruins aan de Tweede Kamer schreef. De Ronde Tafel is een initiatief van het Zorginstituut Nederland waarin de ANT deelneemt.

De ANT is blij met deze aandacht voor de mondgezondheid van de jeugd en staat achter de hoofdlijnen van de brief. Vaartjes: “Het begin is gemaakt en lijkt veelbelovend. Met name ook de verbintenis die gezocht wordt met zorgverleners uit de publieke gezondheidszorg zoals de GGD en jeugdartsen, is een belangrijke stap. De ANT zal zich maximaal blijven inzetten om de jeugd een gezonde mond als basis voor een succesvolle toekomst mee te geven. Wij blijven als deelnemer van de Ronde Tafel daarover regelmatig in gesprek met VWS, de NZa, het Zorginstituut en andere stakeholders.

Actie van de ANT

Begin september 2019 had de ANT middels een brief aan minister Bruins van VWS de noodklok geluid over jeugdigen die de tandarts niet bezoeken om op deze manier een brede maatschappelijke discussie op gang te brengen. Deze brief heeft tot zeer veel aandacht in de pers en in de politiek geleid. In reactie daarop stuurde minister Bruins in oktober een brief aan de Kamer met voorgenomen maatregelen. Naast het aangaan van gesprekken met de zorgverzekeraars beloofde hij ook de Ronde Tafel Mondzorg Jeugd te gaan betrekken en is alles hoger op de politieke agenda gekomen. Wij zullen daarbij blijven aandringen op actie van de zorgverzekeraars om ouders van kinderen die niet naar de tandarts gaan, een brief te sturen.

Positief maar oplettendheid geboden

De ANT is positief op de hoofdlijnen van de aanbevelingen en verheugd dat de discussie overal duidelijk op gang is gekomen. Toch moeten we er alert op blijven als beroepsgroep dat geen verkeerde wegen worden ingeslagen en dat alle partijen hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Veel slechte gewoontes worden immers gestimuleerd door de te grote beschikbaarheid van suiker- en koolzuurhoudende producten, bij uitstek een gebied waar de overheid en de politiek het verschil kunnen maken. Zo is het opmerkelijk dat de tariefstructuur van de jeugdmondzorg steeds als knelpunt voor het verlenen van maatwerk en preventie wordt genoemd. Juist de huidige bekostiging maakt het mogelijk om maatwerk te leveren en preventie wordt binnen redelijke grenzen uitgebreid vergoed. Vorig jaar stapte de ANT uit het zogenaamde ambitie overleg met de NZa omdat het alleen lijkt te leiden tot bezuinigingen op de jeugdmondzorg middels een abonnementstarief vergezeld van eufemismen als effectieve preventie, innovatie en maatwerk.

De minister wijst in de brief er terecht op dat ouders niet hoeven te betalen voor de jeugdmondzorg en dat het niet ten koste gaat van het eigen risico. Maar de zorg moet dan wel in de breedte beschikbaar zijn. Enerzijds door een adequaat (macro-)budget en anderzijds door voldoende capaciteit in de mondzorg. Aan dat laatste wordt momenteel hard gewerkt in Den Haag maar bij de financiering mag geen compromis gesloten worden zoals bijvoorbeeld een abonnement voor de jeugd, waarmee de verantwoordelijkheid alleen maar verschoven wordt  en onderbehandeling in de hand wordt gewerkt.