Motie Tweede Kamer over aandacht voor goede mondzorg voor kinderen aangenomen

De motie van kamerleden Rens Raemakers (D66) en Joba van Den Berg (CDA) over de aandacht voor goede mondzorg voor kinderen is aangenomen. In de motie wordt benadrukt dat minister Bruins heeft toegezegd het gesprek met zorgverzekeraars aan te gaan over het actief informeren van ouders wiens kind niet naar de tandarts gaat. De minister heeft toegezegd meer bekendheid over gratis tandartsbezoek onder kinderen onder te brengen bij de lopende communicatie-acties in het overstapseizoen en dat er op korte termijn meer nodig is om ervoor te zorgen dat alle kinderen een goede start krijgen. Via een samenstel van aanvullende activiteiten en communicatie zal aandacht worden gevraagd voor het belang van goede mondzorg voor kinderen en het feit dat tandartsbezoek voor kinderen tot 18 jaar gratis is. Hierover zal de regering de Kamer informeren in een toegezegde brief voor het einde van het jaar. Lees hier de volledige motie.

Directe aanleiding tot deze motie is de brandbrief van de ANT aan de minister over het onderwerp. Hierin verzocht de ANT de minister om verzekeraars op te dragen om ouders en verzorgers van kinderen die de tandarts niet bezoeken rechtstreeks aan te schrijven. De motie zoals deze nu wordt voorgesteld juicht de ANT toe, maar wij blijven erop wijzen dat direct aanschrijven een meetbaar resultaat oplevert. Bovendien is het effect groot, zoals de pilot van DSW in Schiedam heeft aangetoond.

In Dentz 5 leest u meer over de achtergronden van dit onderwerp.

Lees hier de eerdere berichtgevingen rondom dit onderwerp.