Onvoldoende bekendheid over vergoeding van mondzorg voor kinderen

Begin deze maand heeft SP-Kamerlid Van Gerven vragen gesteld aan minister Bruins over het onderzoeksrapport ‘Signalement Mondzorg 2018’, nadat het Ivoren Kruis haar kritiek uitte op het rapport in een persbericht.

In het bericht ‘ZiN-rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen’ was het Ivoren Kruis kritisch over de conclusies die het rapport trok en twijfelde zij aan de representativiteit van het onderzoek.

Onderzoek is representatief
Minister Bruins, die inmiddels de vragen van Van Gerven heeft beantwoord, geeft aan te vertrouwen op de representativiteit van het onderzoek. ”TNO heeft de representativiteit van de onderzoeksgroep gecontroleerd door de demografische gegevens van de vier onderzoeksgemeenten samen (Alphen aan den Rijn, Gouda, Den Bosch en Breda), te vergelijken met die van de Nederlandse bevolking”. Ook zijn er volgens Bruins geen vertekeningen in de onderzoeksresultaten, doordat alle bevindingen gestratificeerd naar SES zijn gerapporteerd. TNO heeft in zijn rapportage verder aangegeven dat er regionale verschillen in mondgezondheid kunnen bestaan.

Kennis over mondzorg moet verhoogt worden
De minister maakt zich verder geen zorgen over de toegang tot mondzorg in Nederland. Wel erkend hij dat bij een kwetsbaar deel van de (ouders van) kinderen het nog onvoldoende bekend is dat alle kinderen terecht kunnen bij een mondzorgprofessional en dat die zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Nu ZiN het ‘Signalement Mondzorg’ niet meer voortzet valt er een informatiebron weg over de mondgezondheid van kinderen in Nederland. Minister Bruins geeft aan in gesprek te gaan met de beroepsgroepen KNMT, NVM-mondhygiënisten en de ANT en de suggesties van Ivoren Kruis hierbij betrekken.