Verzoek ANT aan DSW om jeugd naar de tandarts te krijgen heeft groot effect

In de tweede helft van 2018 heeft de ANT tijdens periodieke overleggen met zorgverzekeraars aandacht gevraagd voor de jeugd die de tandarts niet bezoekt. De zorgverzekeraars weten wie deze kinderen zijn en kunnen ze eenvoudig bereiken, was het idee. Uiteindelijk is DSW de enige verzekeraar geweest die concreet werk gemaakt heeft van ons eenvoudige verzoek: schrijf ouders van kinderen die de tandarts niet bezoeken aan en wijs ze op het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. DSW deed dat middels deze brief.

DSW is ook de eerste en enige die verslag doet van de resultaten van haar inspanningen. En deze zijn geweldig. Voor de pilot in Schiedam, die werd uitgevoerd in samenwerking met de lokale kring, werden 296 jeugdigen aangeschreven en van hen hebben er 127 in het eerste halfjaar de tandarts bezocht. Dat betekent dat 43% van de jeugd die de tandarts nooit of zelden bezocht, in deze pilot bereikt is middels het medium van een brief. Wij waren vorig jaar verheugd dat DSW ons verzoek op zo’n positieve en voortvarende wijze oppakte en inmiddels kunnen we de verzekeraar een groot compliment maken met het behaalde resultaat.

Jammer genoeg reageerden destijds niet alle verzekeraars zo enthousiast op het verzoek. VGZ bijvoorbeeld wees het af, omdat ze vond dat zij “niet de taak heeft verzekerden naar zorg te leiden” en net als sommige andere verzekeraars zagen ze het probleem dat er dan “wordt geïnvesteerd in een kind dat zich op zijn of haar 18e mogelijk ergens anders verzekert.” De overige verzekeraars benoemden met name beperkingen op basis van privacy die hen beletten om te voorkomen dat kinderen verstoken blijven van tandheelkundige zorg, maar wij vinden dit een zwak argument gezien het doel; voorkomen van onnodig ongemak en pijn bij kinderen. We hebben alle opmerkingen en excuses genoteerd en rustig afgewacht.

Toen deze maand het onderwerp weer in het nieuws kwam nam CZ contact met de ANT op met de vraag of wij een idee hadden hoe andere verzekeraars ons verzoek hadden opgepakt. De verzekeraar gaf aan dat ze tijd heeft geïnvesteerd in social media-oproepen, een bericht in een magazine en onderzoek naar de vraag of ‘het weldegelijk zo is dat vaak naar de tandarts gaan zinvol is in termen van mondgezondheid en kosten op latere leeftijd voorkomen’. Ze heeft daar ‘een goed voorspellingsmodel’ op weten te maken, waar de ANT binnenkort een presentatie van te zien zal krijgen. Liever hadden we gezien dat er (veel minder) energie was gestoken in een simpele brief; DSW laat zien hoe groot het effect kan zijn.

Menzis wist ons eerder dit jaar te melden dat zij op basis van postcodegebieden oproepen heeft verstuurd om ouders van jeugdigen te wijzen op de vergoeding uit de basisverzekering. Hiervan hebben we geen resultaten te zien gekregen. Verzekeraar Zorg en Zekerheid toont initiatief middels het project 'ZZuinig op je tanden', waarbij zij zes-jarige kinderen een brief met een tandendoosje voor de melktanden sturen en hen wijzen op de belangen van een tandartsbezoek. De overige verzekeraars die wij gesproken hebben lijken geen initiatieven te hebben ondernomen.

Zoals u vorige week kon lezen heeft de ANT de samenwerking gezocht met lokale politiek om verzekeraars, maar ook gemeenten te wijzen op hun zorgplicht bij het bereiken van deze jeugd. Over de ontwikkelingen houden we u onder andere via deze nieuwsbrief en Dentz Magazine op de hoogte.