ANT coronaloketGrip op liquiditeit noodzakelijk in Corona-crisis


Het is voor elke ondernemer tijdens de Corona-crisis noodzakelijk om de liquiditeit(sbehoefte) voor de komende periode in beeld te brengen. Dit vinden ondernemers vaak lastig omdat dit geen alledaagse materie is.

ANT heeft daarom de financiële expertise van VWG* ingeschakeld en zij kunnen u helpen/ondersteunen bij het opzetten van een liquiditeitsprognose voor de komende maanden. Hiermee weet u welke liquide middelen u nodig heeft de komende maanden, wat de ontwikkeling hiervan is en welke ruimte de genomen maatregelen, a.g.v. de Corona-crisis, bieden.

De kosten van individuele hulp bedragen € 400 excl. Btw voor een praktijk eenmanszaak en een praktijk tot en met 5 personeelsleden. Voor een praktijk met meer dan 5 personeelsleden betreft het maatwerk. Neem dan contact op met VWG* voor een kostenopgave.

De liquiditeitsprognose kan u rust bieden maar ook aangeven wat u de komende periode in gang moet zetten om de crisis door te komen.

U kunt zich aanmelden bij VWG* op coronaloketant@vwg.nl of telefonisch op 024-3650965. Op basis van de intake ontvangt u een checklist met te verzamelen informatie. Vervolgens wordt u geholpen om aan de hand van de verzamelde informatie een drietal scenario's uit te werken. Dit zijn de scenario's normaal, gedempt en worst case. Afsluitend ontvangt u een samenvatting met de belangrijkste conclusies en mogelijke actiepunten.

De kosten zullen door ANT aan u worden doorbelast.

 
S.C.G. (Sjoerd) Verheijen AA                mr. T.H.W. (Theo) Vermeulen