Coronavirus

Actueel
Hier vindt u het laatste nieuws met betrekking op mondzorg en het coronavirus
In de praktijk
Adviezen voor personeel en patiënten en te nemen voorzorgs-
maatregelen

Patiënteninformatie
Informatie voor patiënten over de maatregelen in uw praktijk

Bedrijfsvoering
Personeels-
beleid met betrekking tot coronavirus
Overheids-
voorzieningen

Opsomming van maatregelen en voorzieningen vanuit de overheid
Nood-
financiering
praktijken

Mogelijkheden financiering en eventueel opschorten betalings-
verplichtingen
ANT coronaloket
Hulp/ondersteuning bij het opzetten van een liquiditeitsprognose voor de komende maanden.

Leidraad Mondzorg Corona
De definitieve Leidraad Mondzorg Corona