In de praktijk

ADVIES PERSONEEL
 

Persoonlijke hygiëne

Houd Richtlijn Infectiepreventie strikt aan. Gebruik de beschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (hst. 3 WIP) op voorgeschreven wijze. Raak een mondneusmasker niet aan de voorzijde aan. Reinig indien nodig, en desinfecteer in ieder geval de gebruikte oogbescherming na iedere patiënt. Raak met uw handen uw gezicht niet aan, in het bijzonder ogen, neus en mond niet. Hoest en nies in een tissue of binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik gelijk weg.

Praktijkhygiëne

Volg de richtlijnen nauwgezet en zorg voor overleg met collega’s zodat iedereen op de hoogte is van bestaande en nieuwe afspraken, en let erop dat iedereen zich aan geldende schoonmaakschema’s houdt. Reinig en desinfecteer geregeld deurhendels, balie, maar ook de kraan in de wc; oppervlakken die routineus door patiënten worden aangeraakt.

Naast hoofdstuk 7 van de WIPrichtlijn voor mondzorgpraktijken is het ook goed om kennis te nemen van de Richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg  van het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg

Mondneusmaskers

Wees zuinig met mondneusmaskers. De gemelde tekorten kunnen ertoe leiden dat de in de praktijk aanwezige voorraad gericht moet worden ingezet. Inventariseer de hoeveelheid mondkapjes die gemiddeld voor acute zorg wordt gebruikt en probeer die hoeveelheid voor bijvoorbeeld een periode van minstens 4 tot 6 weken te reserveren. Indien die minimaal benodigde voorraad aan mondkapjes die de praktijk nodig heeft voor de behandeling van spoedeisende gevallen dreigt te gaan worden aangesproken voor reguliere behandelingen, moet wellicht overwogen worden de planbare zorg te gaan faseren en/of attent te zijn op mogelijk alternatieve methodes om reeds gebruikte mondkapjes op verantwoorde wijze te hergebruiken. Het te volgen protocol voor hergebruik leggen wij momenteel aan de IGJ voor. Wij raden u met klem aan om gebruikte mondkapjes in een sealbag te bewaren en van identificatie (per zorgverlener) te voorzien, zodat deze in een later stadium kunnen worden gereinigd en gesteriliseerd voor hergebruik.

Het langer dan voor 1 patiënt gebruiken van een mondkapje, mits er geen zichtbare verontreiniging is ontstaan, wordt momenteel geaccepteerd.

Veel gestelde vragen over coronavirus voor werknemers

Het RIVM heeft een pagina specifiek gewijd aan vragen die werknemers kunnen hebben met betrekking tot het coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers

 

ADVIES PATIËNTEN

 

Hygiëne

Goede hygiëne is van groot belang. Omdat het virus van mens- tot mens wordt overgebracht en mogelijk ook via recent aangeraakte/met lichaamsvocht van personen besmette oppervlakken, is het belangrijk dat handen goed gewassen worden. Het advies luidt verder dat men in de elleboog niest of hoest. Daarnaast is het advies om papieren zakdoekjes te gebruiken, die na gebruik ook meteen worden weggegooid.

Om ervoor te zorgen dat er een goed begrip is van goede handhygiëne heeft de ANT de poster “Handenwassen als een Pro” ontwikkeld, die opgehangen kan worden op plaatsen waar patiënten in de mondzorgpraktijk hun handen wassen. (bijlage 1)

Om ongemakkelijke situaties te voorkomen is het verstandig om bij  de deur aan te kondigen dat er tijdens het hoestseizoen geen handen worden gegeven. Hiervoor kunt u de poster “Tijdens het griepseizoen geven we elkaar even geen hand” gebruiken. (bijlage 2)

In de wachtkamer kunt u de algemene adviezen bekendmaken met de poster “Samen beperken we de verspreiding van virussen en ziektekiemen”. (bijlage 3)

Ook bieden wij via ons portal een instructievideo voor het wassen van de handen volgens RIVM voorschrift aan. Deze kunt u geheel vrijblijvend downloaden en op de schermen in uw wachtkamer afspelen. Klik hier om naar ons portal te gaan.

 

VOORZORGSMAATREGELEN

 

De ANT raadt op basis van diverse bronnen (WHO, CDC, Johns Hopkins, RIVM) tandartsen de volgende voorzorgsmaatregelen aan:

1.            Vraag patiënten met symptomen zoals hoest, ademhalingsproblemen en/of koorts boven de 38 graden, zeker als zij in de getroffen gebieden zijn geweest, u dit te melden. Dit kan bij telefonisch contact, via de oproep of op uw praktijksite worden gedaan. Afhankelijk van de urgentie van de behandeling kunt u het vervolg met de patiënt bespreken. Adviseer deze in ieder geval telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

2.            Als het bezoek aan de praktijk niet spoedeisend is, kunt u er in overleg met een patiënt zonder typerende klachten, die wel in een bekend getroffen gebied is geweest, er voor kiezen dit bezoek uit te stellen tot minstens 14 dagen na het laatste moment waarop de patiënt zich in die regio bevond.

3.            Voer geen aerosol genererende handelingen uit bij patiënten met duidelijke griepverschijnselen, of bij hen die in de bekende getroffen gebieden zijn geweest.

4.            Houd u strikt aan de Richtlijn Infectiepreventie. Gebruik de beschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (hst. 3 WIP) op de voorgeschreven wijze. Raak een mondneusmasker niet aan de voorzijde aan. Reinig indien nodig, en desinfecteer in ieder geval uw oogbescherming na iedere patiënt.

5.            Raak met uw handen uw gezicht niet aan, in het bijzonder ogen, neus en mond niet.

6.            Hoest en nies in een tissue of binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik gelijk weg. Groet mensen dus ook niet met uw elleboog.

7.            Naast goede handhygiëne (hst. 4 WIP) volgens de richtlijn is het voor u en het personeel verstandig om, zoals bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen gebruikelijk is tijdens het griepseizoen, patiënten voorlopig geen hand te geven. U kunt deze maatregel middels de poster van de ANT bij de deur aankondigen om zo eventuele ongemakkelijke situaties te voorkomen.

8.            Vraag ook de patiënt om zijn of haar handen te desinfecteren na het bezoek, zorg voor handdesinfectiemiddelen voor patiënten. Patiënten wijzen namelijk vaak plekken in de mond aan met een vinger, of nemen bijvoorbeeld hun prothese uit de mond. Vervolgens raken zij onder andere deurhendel of balie aan. Indien mogelijk is handdesinfectie of wassen bij binnenkomst van de praktijk ook aan te raden.

9.            Reinig en desinfecteer geregeld deurhendels, balie, maar ook de kraan in de wc; oppervlakken die routineus door patiënten worden aangeraakt.

10.          Zorg voor goede ventilatie van uw praktijkruimten.

11.          Mijd zoveel mogelijk druk sociale gelegenheden als openbaar vervoer, bijeenkomsten of andere sociale gelegenheden.

Meer informatie kunt u vinden op deze pagina van het RIVM


EXTRA PREVENTIE

Wanneer een patiënt zich met een hulpvraag meldt die valt binnen de in de handreiking opgesomde noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg, dient iedere tandarts zelf de overweging te maken of deze zorg op verantwoorde wijze geleverd kan worden, en of er een noodzaak is om tijdig in te grijpen. In die overweging spelen de extra preventieve maatregelen, die men bovenop de strenge in de mondzorg reeds routinematig geïmplementeerde adviezen uit de WIP-richtlijn, kan toepassen.

Hierbij valt tijdens de coronaperiode bijvoorbeeld te denken aan:

 • (verplichte triage:) het afnemen van een telefonische anamnese om te voorkomen dat corona-suspecte patiënten de praktijk bezoeken
 • het tijdens de coronaperiode niet behandelen van kwetsbare patiëntengroepen
 • het verwijderen van tijdschriften en folders uit de wachtkamer
 • vermijd het aanpakken van verzekeringspasjes ed.
 • het regelmatig luchten van praktijkruimtes
 • het niet aanbieden van grabbeltonnen aan kinderen
 • de temperatuur opnemen van patiënten (doe dit nog voor de patiënt de behandelkamer betreedt)
 • het openzetten van deuren zodat deze niet met de hand hoeven te worden aangeraakt
 • het alleen door assistente laten openen van de behandelkamerdeur
 • het afdekken en buiten werking stellen van een eventueel spittoon
 • het aanbieden van handdesinfectie-alcohol bij het betreden van de praktijk
 • met grotere regelmaat wassen van de handen met water en zeep
 • de patiënt laten spoelen met 1-1,5% waterstofperoxide en chloorhexidine 0,12% voorafgaand aan een behandeling
 • het –indien mogelijk- proberen zonder aerosolen te werken, vermijd gebruik zoutstraler
 • het grondig reinigen van het aerosolgebied met 70% alcohol
 • het gebruik van cofferdam waar mogelijk
 • het gebruik van een afzuiger met een zo groot mogelijke afzuigmond
 • het desinfecteren van de handen van de patiënt als deze met zijn vingers zijn mond heeft aangeraakt om bijvoorbeeld een plek aan te duiden
 • het gebruik van sleeves en folies voor slangen, handvatten en water- en luchtsprays en hand- en hoekstukken
 •  
 • Gebruik meerfunctiespuit niet in de nevelstand (alleen water of lucht, niet beiden)
 • Gebruik geen microscoop, tenzij met disposable covers. Microscopen zijn moeilijk te reinigen. (verwijderen uit de kamer of goed afdekken met afneembaar of niet vocht doorlatend wegwerpmateriaal)
 • Bij boren: schakel indien mogelijk de lucht van spraykoeling uit en werk met waterkoeling in plaats van spray. Werk met een zo laag mogelijk toerental;
 • het desinfecteren van de handen van de patiënt als deze met zijn vingers zijn mond heeft aangeraakt om bijvoorbeeld een plek aan te duiden
 • het gebruik van sleeves en folies voor slangen, handvatten en water- en luchtsprays en hand- en hoekstukken
 • Laat de behandelkamer zo mogelijk enige tijd rusten (5 minuten) voorafgaand aan de reiniging en desinfectie om mogelijke aerosolen te laten neerslaan