In de praktijk

Commissie LMC: ‘Voorkom dat patiënten lang in de wachtkamer zijn’

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil het belang van het advies om patiënten niet te lang in de wachtkamer te laten verblijven nog eens benadrukken. Ze doet dat bij het verschijnen van versie 5.0 van de Leidraad. Deze 6 tips helpen je om het verblijf in de wachtkamer zo kort mogelijk te houden.

 • Maak patiënten duidelijk dat zij niet eerder dan 5 minuten voor de afspraak bij de praktijk naar binnen mogen. Doe dat niet alleen bij het maken van de afspraak maar ook bij herinneringen.
 • Maak gebruik van de speciale deurposter met coronamaatregelen
 • Let goed op het maximale aantal zitplaatsen (op 1,5 meter afstand!) in de wachtkamer.
 • Laat de patiënt buiten de praktijk wachten als er geen zitplaats beschikbaar is.
 • Loopt er een behandeling uit? Bel de patiënt en vraag of hij iets later komt.


Houd rekening met herfstachtig weer: zorg dat je leenparaplu’s beschikbaar hebt voor patiënten die eerder bij de praktijk zijn en voor wie geen zitplaats beschikbaar is.

Verblijf patiënten in de praktijk 

 • Laat patiënten zoveel mogelijk alleen komen, zonder onnodige begeleiding.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte. Als dit niet mogelijk is, voer actief deurbeleid.
 • Laat iedereen die de mondzorgpraktijk betreedt (mondzorgprofessionals en patiënten en eventuele andere personen) bij binnenkomst de handen reinigen door te wassen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol.
 • Geef geen handen.
 • Voorkom dat patiënten (of evt. begeleider) onnodig deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen etc. aanraken. 


Wachtruimte

 • Laat de patiënt (en de evt. begeleider) zo kort mogelijk verblijven in wachtruimte.
 • Bied mogelijkheid tot (bij voorkeur handsfree) handdesinfectie aan na binnenkomst.
 • Stel papieren tissues (te pakken zonder iets aan te raken) en open of met de voet te bedienen afvalbak met zak beschikbaar.
 • Maak regelmatig (minimaal één keer per dag) de stoelen, leuningen, overige deurklinken, koffie- /watervoorziening, speelgoed en tafels in de wachtkamers en het toilet schoon.
 • Verwijder tijdschriften en folders.
 • Plaats wachtruimtestoelen minimaal 1,5 meter uit elkaar. De stoelen moeten makkelijk te reinigen en te desinfecteren zijn.


Balie

 • Geef aan wat 1,5 meter is (bijvoorbeeld door een streep voor de balie).
 • Ontdoe de balie van zaken die niet strikt noodzakelijk zijn (folders, samples en dergelijke).
 • Handel alle administratieve zaken zoveel mogelijk digitaal af (bijv. recept, verwijzing, factuur, eventuele brief voor behandelend mondzorgprofessional).
 • Laat contactloos betalen, anders toetsen betaalautomaat na een transactie reinigen en desinfecteren.


Kantine

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Indien niet mogelijk, pas het pauzeschema aan.


Behandelkamer

 • Ontdoe de ruimte van zaken die niet strikt noodzakelijk zijn (ruim spullen die niet gebruikt worden op).
 • Verleen slechts één patiënt (en evt. begeleider) tegelijkertijd toegang tot de behandelruimte.
 • Zorg voor makkelijk reinigbare oppervlakken in de behandelruimte waar sprake kan zijn van aerosol. Desinfecteer liggende oppervlakken in de behandelkamer met alcohol 80%. Indien er sprake is van zichtbare verontreiniging, reinig dit dan voorafgaand aan desinfectie.


Behandeling

 • Overweeg voor behandeling waarbij aerosol kan optreden de patiënt 1 minuut te laten spoelen met 1% waterstofperoxide (verdun hiervoor een 3% H2O2 oplossing met water).*
 • Gebruik zo veel mogelijk rubberdam bij aerosol producerende handelingen.
 • Bij aerosol producerende handelingen zorgvuldig afzuigen met grote nevelzuiger.


Reiniging en desinfectie van de behandelkamer

 • Verwijder, wanneer zichtbare vervuiling aanwezig is op oppervlakken, deze eerst met een klamvochtige (water) disposable microvezeldoek of een disposable doek met water en zeep.
 • Desinfecteer alle aanwezige medische hulpmiddelen die niet bestand zijn tegen de thermodesinfector met alcohol 80 %. Wanneer er zichtbare vervuiling aanwezig is op de hulpmiddelen moet dit eerst worden verwijderd met een klamvochtige (water) disposable microvezeldoek of een disposable doek met water en zeep. Wanneer een medisch hulpmiddel (of delen hiervan) niet bestand is tegen alcohol moeten reinigings- en desinfectiedoekjes voor kwetsbare oppervlaktes worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn beeldschermen of rubberen onderdelen van medische apparatuur.
 • Gooi de disposable doeken na eenmalig gebruik weg.
 • Zorg ervoor dat een te desinfecteren oppervlak/voorwerp droog is, voordat dit wordt gedesinfecteerd. Het desinfectiemiddel is dan optimaal werkzaam.
 • Werk zoveel mogelijk met disposable schoonmaakmaterialen.


* In de voorbereiding van deze leidraad is uit divers literatuuronderzoek gebleken dat voorspoelen met een antibacterieel spoelmiddel helpt om de bacteriële druk in een aerosol te verlagen. In de leidraad is ervoor gekozen om te spoelen met H2O2. Dit is een advies op basis van afgeleide informatie omdat het SARS-CoV-2 virus niet gevoelig is voor antibacteriële middelen maar wel voor 1% H2O2.