Leidraad Mondzorg Corona

Per 15 mei 2020 is versie 3.1 van de Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar die versie 3.0 van 21 april 2020 zal vervangen.

Wijziging triage
Ook patiënten die een gezinslid/huishoudcontact hebben met symptomen van of bewezen COVID-19, worden voor spoedeisende mondzorg alleen behandeld in een Coronacentrum Acute Mondzorg. Aan de triagevragen is een vraag toegevoegd: Heeft u huisgenoten/gezinsleden die in de afgelopen 2 weken corona hebben gehad?

Inzet mondzorgmedewerker nader beschreven
De voorwaarden waaronder mag worden gewerkt zijn nader gespecificeerd. Iedereen werkzaam in de mondzorgpraktijk mag werken, behalve als de medewerker:

  • symptomen heeft passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden en/of hoesten en/of koorts), OF
  • bij bewezen COVID-19:
    • nog geen 48 uur koortsvrij is, OF
    • nog geen 24 uur klachtenvrij is, OF
    • de start van de symptomen nog geen 7 dagen geleden is, OF
  • gezinsleden (huishoudcontacten) heeft met bewezen COVID-19: zie Informatie voor huisgenoten van positief geteste COVID-19-patient (https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis).


Addendum risicogroep opgesteld i.s.m. Cobijt, VBTGG en NVGd
Tenslotte is er voor de patiëntengroep personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen of personen die woonachtig zijn in een verpleeghuis, een addendum op de leidraad geschreven waardoor het mogelijk wordt voor deze doelgroep mondzorg te bieden in de instelling, het CBT en de mondzorgpraktijk. Op dit moment is er vooral grote behoefte aan het kunnen opstarten van vooral noodzakelijke niet-reguliere mondzorg voor deze doelgroep buiten de CAM-oplossing zoals die was vastgelegd in versie 3.0 van de leidraad.
Het addendum is door CLMC in nauwe samenwerking opgesteld met Cobijt, VBTGG en NVGd.

FAQ’s en procesverantwoording bij nieuwe leidraad
Bij de nieuwe leidraad hoort een uitgebreid overzicht van FAQ’s. Daarnaast is de totstandkoming van de leidraad vertaald naar een procesverantwoording.


Download hier alle informatie en hulpmiddelen over de Leidraad Mondzorg Corona 3.1:

Leidraad Mondzorg Corona 3.1

Wijzigingsoverzicht Leidraad CLMC

Werkinstructie CAM

Procesverantwoording Leidraad Mondzorg Corona

Flowchart Triage corona mondzorg

Addendum Leidraad CLMC

Addendum Flowchart Mondzorg mensen uit een instelling verpleeghuis in CBT

Addendum Flowchart Mondzorg mensen uit een instelling of verpleeghuis in mondzorgpraktijk

Addendum Flowchart Mondzorg in een instelling of verpleeghuis

FAQ Leidraad Mondzorg Corona


Webinar Leidraad Mondzorg Corona
Op woensdag 6 mei verzorgde de Commissie Leidraad Mondzorg Corona een webinar over de richtlijn die zij hebben opgesteld voor mondzorgverleners om de reguliere mondzorg te kunnen hervatten. Voorzitter Maarten Jansen begeleidde het webinar en gaf samen met enkele afgevaardigden uit de Commissie toelichting op de totstandkoming van de Leidraad. Tijdens het tweede gedeelte van het webinar konden leden van de mondzorgkoepels vragen stellen aan de leden van de Commissie. Kijk het webinar hier terug.