Noodfinanciering praktijken

Overbruggingskrediet van uw bank?

Diverse banken hanteren in deze unieke periode verschillende voorwaarden als het gaat om het eventueel verstrekken van overbruggingskredieten of verruimingen op een bestaand rekening courant. Om gebruik te kunnen maken van een faciliteit is het verstandig om goed voorbereid te zijn op het gesprek. Zorg dat u omzetcijfers van 2019 voorhanden heeft en een beeld kunt geven van uw kosten en de te verwachten terugloop in omzet. Merkt u dat uw bank niet bereid is om met u mee te denken dan horen wij dat graag van u.

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. Bedrijven met een hogere financiering dan 2,5 miljoen euro kunnen geen aanspraak maken op deze maatregel. De banken zeggen dat ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten houden en waar nodig overleggen met het kabinet en toezichthouders. Daarboven is het advies om contact op te nemen met de accountmanager. Indien sprake is van leasecontracten dan lopen die automatisch mee in deze regeling. De ABN AMRO geeft standaard uitstel zonder dat u een verzoek hoeft te doen (lees hier de veelgestelde vragen en voorwaarden), bij RABO en ING dient u zelf een verzoek te doen. De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met hun bank voor een "passende oplossing".

ABN AMRO komt met een aantal steunmaatregelen om haar klanten zo gezond mogelijk door de coronacrisis te loodsen. Voor een groep van zo’n 55.000 Commercial Banking-klanten, die een lopend zakelijk krediet hebben tot 2,5 miljoen euro, wordt betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. Dit geldt ook voor zakelijke kredieten verstrekt aan medici. Lees hier alle informatie over de maatregelen die ABN AMRO treft. Ook hebben zij op hun website een pagina met alle veelgestelde vragen voor medici. U vindt deze hier. Als deze maatregelen niet toereikend zijn, moet u contact opnemen met uw contactpersoon.

Van Lanschot geeft middels een brief aan praktijkhouders aan hen gedurende de crisis periode (te beginnen met drie maanden) een extra faciliteit in rekening courant aan te bieden. Hierbij kijken ze naar uw omzet gecorrigeerd voor andere tegemoetkomingen en bieden ze aanvullende middelen waarmee u de komende maanden kan overbruggen. Ze geven aan samen met de praktijkhouders extra liquiditeit te creëren om uw eigen inkomen op peil te houden, uw personeel te blijven betalen en alle andere lasten waar u als ondernemer mee wordt geconfronteerd. Ook is het mogelijk om te kiezen voor het doorschuiven van rente- en aflossingsverplichting voor een periode van 6 maanden.

Rabobank stuurt haar klanten een mail waarin zij informeren over de verruimde borgstellingslening midden- en kleinbedrijf (BMKB), waarbij de overheid borg staat voor 75% van de financiering, en de mogelijkheid om een verzoek tot uitstel van aflossingen in te dienen.

Bekijk onderstaand een overzicht van de pagina's met informatie met betrekking tot het coronavirus van de verschillende banken:

 

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

De overheid staat voor voor een groter deel garant (van 50 naar 75 procent), de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) ging omlaag (van 3,9 naar 2 procent) en het budget waarvoor de overheid garant wil staan werd verdubbeld naar 1,5 miljard euro. Daar komt nu een verlenging van de looptijd van twee naar vier jaar bij. Ook wordt de toegang tot BMKB-krediet voor ondernemers eenvoudiger.

Lees hier alle informatie.