Kostprijsonderzoek en de ANT

De ANT was uiterst kritisch over het kostenonderzoek en maakte zich ernstig zorgen over de opzet en de uitkomsten van het kostenonderzoek. Tijdens verschillende bijeenkomsten met de klankbordgroep mondzorg, die het onderzoek begeleidde, en in een open brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitten wij onze zorgen. De NZa wist onze zorgen echter niet weg te nemen, waarop de ANT uit de klankbordgroep stapte.

Onze voorzitter Jan Willem Vaartjes zei hierover: “Maatregelen die worden genomen op basis van dit onderzoek in de huidige opzet, zullen de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade toebrengen. Uiteindelijk is vooral de patiënt daarvan de dupe. We hebben talloze keren en in een open brief bij de NZa onze zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Alle argumenten worden echter in de wind geslagen.”

De ANT stelde dat eerst samen met de gehele sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie ontwikkeld moet worden.