Over het kostprijsonderzoek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voerde in 2013 een kostenonderzoek uit in de mondzorg. Deloitte Consulting B.V. voerde het onderzoek uit. Naar schatting zijn circa 800 mondzorgpraktijken onderzocht.

Op 17 juni 2013 heeft de NZa de digitale vragenlijsten voor het kostenonderzoek mondzorg verstuurd. De brief en de flyer downloadt u rechts bovenin het scherm. 

Dossiervorming
Naar aanleiding van de in opspraak gekomen gebrekkige bewaking van vertrouwelijke gegevens bij de NZa, heeft de ANT in april van 2014 twee brieven geschreven, zowel aan de NZa als aan VWS. U vindt ze rechtsbovenin het scherm.