Aanleiding Milliman rapport

In 2012 werd het experiment met de vrije tandartstarieven gestopt op basis van een marktscan van de NZa waaruit zou blijken dat de tandartstarieven met 9,6% gestegen waren. De ANT twijfelde aan de uitkomsten en huurde in 2013 het geremommeerde bureau Milliman in voor een review van deze marktscan

Het experiment met de vrije tandartstarieven was bedoeld als prikkel tot kwaliteit, meer inzicht in prijs/kwaliteitverhouding en meer mogelijkheden voor innovatieve behandelingen.

Het experiment heeft veel impact gehad op zowel de tandarts als de patiënt. Naast de organisatorische kant die een dergelijke systeemwijziging met zich meebrengt, was er ook sprake van veel ophef in de media. De verzekeraars speelden een daarbij grote en ook negatieve rol. Voordat de feiten bekend waren werden er al berichten gepubliceerd dat de tarieven 10% zouden stijgen.

Door alle ophef was het duidelijk dat zowel de minister als de meeste politieke partijen het experiment zouden beëindigen indien de tandartstarieven boven het inflatie niveau gestegen zouden zijn. Door de minister was de uitkomst hiervan beloofd voor de zomer van 2012. Om dit te onderzoeken zou echter een zeer grondig en complex onderzoek noodzakelijk zijn geweest. De NZa heeft in zeer korte tijd en onder deze politieke druk een marktscan in juni 2012 gepubliceerd waaruit zou blijken dat de tarieven 9,6% gestegen waren.

De tandartsen hebben altijd getwijfeld aan de juistheid van deze prijsstijging. Het tariefsysteem van 2012 bevatte veel minder codes dan het huidige systeem (180 vs 450). Dit betekende dat veel zogenaamde bijcodes als onderlagen en verdoving in het tarief van 2012 inclusief waren. Dat maakt omrekening van de oude situatie naar de nieuwe situatie uitermate complex en foutgevoelig. Op het moment dat uit een WOB verzoek bleek dat door de NZa in het referentietarief van een wortelkanaalbehandeling slechts 20% verdoving was inbegrepen, vond de ANT het tijd voor een gefundeerd en diepgravend tegenonderzoek.

Het onderzoeksbureau Milliman toonde in haar rapportage aan dat de marktscans tekortkomingen kenden. Doordat de NZa niet serieus reageerde op de vragen van de ANT aangaande het Millimanrapport, is uiteindelijk in mei 2014 een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. De ombudsman heeft geen uitspraak gedaan over de methodologische meningsverschillen die er bestaan tussen Milliman en de NZa. De ombudsman doet wel een duidelijke uitspraak over de mogelijkheden tot verbetering van communicatie en doet een oproep voor meer toetsbaarheid en transparantie.

Als ANT zijn we tevreden dat we dit voor de zorgsector hebben kunnen bereiken. Toetsbaarheid en transparantie zullen terugkerende thema's zijn bij toekomstige rapportages en alle partijen zijn daarbij gediend.

De voordelen van vrijere tarieven voor de consument gelden nog onverminderd. De ANT zal daarom het voortouw nemen om hierover nieuwe voorstellen te doen.