ALV

Eerder hebben we u bericht dat de Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden ten kantore van de ANT in Amsterdam. Op grond van de laatste ontwikkelingen rond Covid en in het belang van uw en onze veiligheid hebben we besloten de ALV te verplaatsen naar een lokatie waar geen gebruik gemaakt hoeft te worden van liften en waar de ruimte flexibeler kan worden aangepast aan het