Besturen KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan

Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben de besturen van KNMT en ANT maandag 6 juli het voornemen om een fusie van beide verenigingen tot stand te brengen bekrachtigd.

In de verklaring spreken KNMT en ANT uit dat ze een toekomstbestendige vereniging voor ogen hebben, onder de naam KNMT, die de tandarts en de tandarts-specialist als ondernemer centraal stelt in hun regierol voor de mondzorgsector. Eén krachtige vereniging is nodig om de beroepsgroep sterk te kunnen vertegenwoordigen op het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Het is de bedoeling de fusie in te laten gaan op 1 januari 2021. Voorwaarde is dat de leden van beide verenigingen daarmee instemmen.

De partijen willen samengaan op basis van gelijkwaardigheid en de sterke punten van de twee verenigingen behouden. Om daarvoor te zorgen willen beide besturen bij de start van de nieuwe organisatie aanblijven. Op het moment van de fusie zal Wolter Brands tot uiterlijk 1 juli 2022 voorzitter zijn en Jan-Willem Vaartjes tot uiterlijk 1 januari 2022 vice-voorzitter.

De nu genomen stappen volgen op een eerste verkennende fase om een mogelijk samengaan van de twee beroepsverenigingen te onderzoeken. De intensieve samenwerking tussen beide verenigingsbesturen gedurende de COVID-19 crisis bracht met zich mee dat er werd nagedacht over hoe de toekomst van de mondzorg er uit zou komen te zien, en vooral, hoe de belangen van de tandarts het best konden worden behartigd. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben ze de volgende stap in de samensmelting van de beide beroepsverenigingen gezet.

De komende periode werken de besturen aan de nadere invulling van het samengaan. Inspraak van en draagvlak bij de leden is daarbij cruciaal. Beide verenigingen zullen hiervoor volop de ruimte bieden. In algemene vergaderingen die zowel KNMT als ANT houden, moeten de leden uiteindelijk het samengaan officieel goedkeuren.

Wilt u nu al graag uw input over een samengaan leveren? Wij nodigen u van harte uit dit te doen via service@ant-tandartsen.nl.