Verkenning samengaan KNMT en ANT

KNMT en ANT gaan de mogelijkheid verkennen om de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten als collectief te verenigen en te behartigen. De huidige COVID-19 crisis, maar ook de dreigingen voor de toekomst van tandheelkundige zorg, vragen om sterke positionering van de beroepsgroep en één slagkrachtige vereniging.

Vertrekpunt samenwerking
In deze uitzonderlijke tijden wordt het uiterste van tandartsen gevraagd. Ondanks het volledig stilvallen van reguliere zorg zijn praktijken standvastig overeind gebleven. Tandartsen spannen zich op dit moment maximaal in om optimale tandheelkundige zorg aan hun patiënten te kunnen verlenen. De afgelopen weken waren zeer hectisch en voor iedereen in de mondzorg ronduit moeilijk. De besturen van KNMT en ANT hebben intensief samengewerkt in de alliantie van mondzorgkoepels. Dat heeft over en weer niet alleen tot veel begrip geleid, maar ook tot het inzicht dat onze eenheid de enige uitweg biedt om de mondzorg door deze crisis te loodsen. Een bundeling van krachten en middelen van beide organisaties is cruciaal om te zorgen dat we de belangen van de leden en die van patiënten op de juiste wijze kunnen behartigen.

Blik op de toekomst
De intensieve samenwerking tussen beide verenigingsbesturen de afgelopen periode heeft ruimte gecreëerd voor verkennende gesprekken over de toekomst van tandheelkundige zorg en de toekomst van beide beroepsverenigingen. In de afgelopen 25 jaar is er ook ruimte geweest voor KNMT en ANT om een eigen identiteit te ontwikkelen, elkaar scherp te houden en tandartsen een keuze te bieden. KNMT en ANT constateren dat het onderscheid tussen de beroepsverenigingen als onderdeel van het (publiek) debat gemakkelijk wordt geaccentueerd en overbelicht. Uit de vele gesprekken met leden en de recente gesprekken tussen beide verenigingsbesturen is naar voren gekomen dat het beroep van tandarts in de kern geen onderscheid of onoverkomelijke verschillen kent tussen KNMT- en ANT leden. Het samengaan doet daarom recht aan de intenties en ambities van beide verenigingen.

Proces
De komende periode verkennen de verenigingsbesturen van KNMT en ANT een bestuurlijk voorstel tot samengaan, waarbij ook wordt onderzocht welke toekomstige juridische vorm daartoe passend is. Bij het bereiken van een bestuurlijk akkoord wordt het voorstel daarna ter bespreking en ter besluitvorming geagendeerd op de AV’s van beide verenigingen. Tot die tijd houden wij u op de hoogte houden van de gemaakte vorderingen.

Oproep leden
Wij vragen u om ons te steunen bij deze verkenning en te helpen bij het formuleren van een voorstel om de krachten te bundelen. Daarom roepen beide besturen de leden op alle bij hun levende vragen over dit voorstel actief te stellen via de ledenservice. Wij kijken uit naar uw vragen en reacties! 

Namens de verenigingsbesturen van KNMT en ANT

Lees hier de brief