ACTA Module: Radiologie

Mogelijk dagelijks heeft u te maken met verschillende soorten röntgenopnamen. Sommige zaken komen regelmatig voor en zijn makkelijk voor u te diagnosticeren, terwijl andere afwijkingen wellicht kunnen worden gemist omdat u het nog niet herkend. In deze module komen diagnostische vraagstukken voorbij aan de hand van verschillende rontgenopnamen. De module is opgebouwd uit 3 delen:

  1. Zelfstudie: 'Interpretatie van intraorale opnamen' en 'Panorama landmarks'. Het herkennen van afwijkingen in de mondholte en op rontgenfoto's is gebaseerd op een grondige kennis van de fysiologische (gezonde) situatie. Dit onderdeel van de nascholingsmodule is bedoeld om de kennis van de anatomie op rontgenfoto's op te frissen. Er zijn twee e-learning programma's beschikbaar waarmee u de diagnostiek van anatomische structuren op respectievelijk intraorale en op panoramische opnamen kunt oefenen.
  2. Quiz
  3. Bespreking
     

Auteurs: Erwin Berkhout en Noor Toxopeus
ACTA Orale Radiologie