Sprekers

Danielle Boonzaaijer ant

Danielle Boonzaaijer

Daniëlle Boonzaaijer is in 2001 afgestudeerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Daarna is ze als algemeen tandarts in de algemene praktijk en in een instelling voor geestelijk gehandicapten werkzaam geweest. Van 2007 tot 2010 heeft ze de opleiding voor Tandarts- endodontoloog aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) gevolgd en voltooid. Sinds 2014 is ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie en sinds 2016 bestuurslid van de vereniging KiMo.

Bekijk Spreker
Coen Kuit ant

Coen Kuit

Coen Kuit werkte van 1970-1976 als wetenschappelijk hoofdambtenaar op de afdeling parodontologie en conserverende tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. In  1976 is hij gestart als tandarts. Met Jan van Hoeve werd in 1987 de verwijspraktijk voor Parodontologie opgericht.        

Coen Kuit heeft langdurig onderzoek gedaan naar de kwaliteit en duurzaamheid van parodontale chirurgie en parodontale nazorgbehandelingen. Termen als wortelsteen, subgingivale factor en peri-implantitis werden door hem geïntroduceerd.

Bekijk Spreker
Jos Deurloo ant

Jos Deurloo

Jos is in 2000 afgestudeerd aan het ACTA als tandarts en heeft een aanvullende opleiding implantologie gevolgd. Hij is sinds 2003 actief met implantologie. Jos is tevens docent bij de postdoctorale implantologie opleiding aan tandartsen bij Implacademy.

In zijn tandartspraktijk De Kiezel worden veel patiënten uit de wijde omgeving behandeld, die door hun tandarts verwezen zijn voor implantaten. Jos Deurloo verzorgt ook scholing over implantologie voor verwijzende tandartsen. Jos Deurloo is aangesloten bij de NVOI, de wetenschappelijke vereniging van implantologen.

Bekijk Spreker
Haakon Kuit ant

Haakon Kuit

Haakon Kuit is in 1996 afgestudeerd aan het ACTA en heeft daarna in de algemene praktijk gewerkt, waarbij de nadruk op de parodontologie, implantologie en de prothetiek lag. 
Van 1997 tot 2000 volgde hij de Msc opleiding Parodontologie in Nijmegen. Daarnaast volgde hij een training Advanced Implantology and Periodontology aan de UCLA in de Verenigde Staten bij Sacha Jovanovic.

Haakon is sinds 2004 partner in de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Arnhem. 
Eén dag per week is hij als klinisch docent verbonden aan het masterprogramma Implantologie aan het ACTA.

Bekijk Spreker
dr. Bastiaan Krom acta

dr. Bastiaan Krom

Bastiaan Krom, Ph.D., is werkzaam als as moleculair microbioloog bij het ACTA. Hij heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daar als  Assistant Professor gewerkt tussen 2004 and 2011. Bij het ACTA houdt hij zch bezig met onderzoek op het gebied van microbiologie.

Bekijk Spreker