Zes tips bij een materiële controle

Wat moet u wel en juist niet doen bij een materiële controle van een zorgverzekeraar? De ANT geeft u alvast vijf handige tips.

1. Verstrek alleen inzage in dossiers als uw patiënten daarvoor toestemming hebben gegeven. Bij een eventuele detailcontrole moet de zorgverzekeraar onderbouwen waarom geen minder zware controlemiddelen worden toegepast.

2. Leg de indicering goed vast in het patiëntendossier en plaats de initialen van de behandelaar of de medewerkerscode erbij. Hiermee voorkomt u eventuele twijfel bij een materiële controle door de zorgverzekeraar.

3. Zorg altijd voor ondersteuning bij een gesprek of controle door de zorgverzekeraar. Laat u indien mogelijk bijstaan door een jurist of anders een collega of medewerker, die eveneens kunnen optreden als getuige.

4. Geef alleen informatie waarom wordt gevraagd (dus geen ongevraagde info). Wees bovendien alert op vragen die (later) voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, zoals ‘Wat is normaal gesproken uw werkwijze?’ of ‘Klopt het beeld dat…’. U heeft daarmee geen of onvoldoende controle over de conclusies die hier aan worden verbonden.

5. Laat zien dat u uw rechten goed kent. Lees de brieven en informatie op deze website goed door, zodat u goed bent voorbereid.

6. Laat documenten, gespreksverslagen of claims altijd beoordelen door een jurist en zet niet klakkeloos uw handtekening.