Aanvullende informatie bij controles door CZ

Als tandarts kunt u met meerdere controles door zorgverzekeraar CZ geconfronteerd worden. CZ voert op dit moment onder meer controles uit ten aanzien van de aanvullende medische anamnese (C22), de zogenaamde “samenloopcontrole Wlz-Zvw” en orthodontiedeclaraties over 2016 en 2017. Over de laatste controle informeerden wij u al in NBR 20 en op onze website. Onduidelijkheid Het is de ANT ter ore gekomen dat CZ bij de