ONVZ controle 2017

De ANT is door ONVZ geïnformeerd over welke controles zij in 2017 wenst uit te voeren.

In haar brief geeft ONVZ naar de overtuiging van de ANT een eigen invulling van wat volgens ONVZ een juiste handelwijze conform de richtlijnen is. Als ANT hebben wij geconstateerd dat deze visie op de praktijk van ONVZ op een reeks van punten niet volledig of zelfs niet juist is.

Daarnaast is ons ter ore gekomen dat ONVZ erg veel gegevens opvraagt en daarbij ook informatie wenst te ontvangen die wij niet goed kunnen plaatsen in het kader van de op grond van de Regeling zorgverzekering  in acht te nemen subsidiariteit en proportionaliteit.

De ANT is van mening dat ONVZ de controle niet op deze wijze mag uitvoeren en heeft hierover dan ook een brief gestuurd aan ONVZ. De ANT zal u vanzelfsprekend nader informeren over de reactie van ONVZ op haar brief.

Voor de leden die zelf door ONVZ zijn aangeschreven met het verzoek tot het verstrekken van nadere gegevens en het beantwoorden van vragen, hebben wij een conceptbrief opgesteld die u hiernaast bij downloads kunt downloaden. U kunt de brief vervolgens ondertekenen en sturen naar ONVZ.