Stroomdiagram met aanspraak op terugbetaling door verzekeraar, patiënt of factoringbedrijf

Onderstaand het stroomschema met daarin een overzicht van welke partij in welke situatie aanspraak kan maken op terugbetaling. Bij dit overzicht is de rechtsgrond op grond waarvan aanspraak gemaakt kan worden op betaling ook opgenomen. Dit is gedaan om tot uitdrukking te brengen hoe makkelijk of moeilijk het voor een verzekeraar, patiënt of het factoringbedrijf is om aanspraak te maken op betaling. Onverschuldigde