ANT gaat gesprek aan met ONVZ omtrent verstuurde controlebrieven (22-2-2019)

22-2-2019

De ANT heeft begin dit jaar van verschillende leden vernomen dat ONVZ brieven heeft verzonden aan tandartsen in het kader van een controle. In die brieven heeft ONVZ bij tandartsen een specificatie van materiaal – en/of techniekbon(nen) opgevraagd. De ANT is hierover al enige tijd met ONVZ in gesprek.

De ANT is van mening dat ONVZ ten onrechte heeft aangegeven dat er geen toestemming van de patiënt nodig is voor het opvragen van technieknota’s. ONVZ is het hier mee eens, maar zegt dat er wel sprake kan zijn van indirecte machtiging. Dat ONVZ hierover niet helemaal zeker is van zijn zaak blijkt uit het feit dat de verzekeringsmaatschappij heeft besloten de ontvangen gegevens “vooralsnog zoveel mogelijk ongeopend” te laten.

Nu tandartsen gegevens hebben verstrekt waarbij geen toestemming van de patiënt is gegeven, maakt de ANT zich zorgen dat er mogelijk sprake is van datalek. ONVZ ontkent dit echter, omdat volgens de verzekeringsmaatschappij de opgevraagde gegevens al in het bezit van ONVZ waren. De ANT vraagt zich daarbij wel af waarom deze gegevens dan zijn opgevraagd, als ze schijnbaar toch al in het bezit van ONVZ waren.

Om tot een goede oplossing te komen zullen ANT en ONVZ binnenkort daarom samenkomen om de kwestie te bespreken.