ONVZ controle 2019

18-01-2019

De ANT heeft de afgelopen week van verschillende leden vernomen dat ONVZ aan meerdere tandartsen controlebrieven heeft toegezonden. De ANT heeft hierover vragen gesteld aan ONVZ.

In een brief heeft ONVZ, in het kader van een controle, bij deze tandartsen een specificatie van materiaal – en/of techniekbon(nen) opgevraagd.  ONVZ vraagt om specificaties van één of enkele patiënten, die zij per post wenst te ontvangen.

Naar aanleiding van deze brief zijn bij de ANT vragen gerezen, die zowel een inhoudelijk als juridisch karakter hebben. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wat de juridische aard van de controle is. De ANT heeft over een en ander vragen gesteld aan ONVZ, met het verzoek deze spoedig te beantwoorden. In haar uitvraag vraagt ONVZ niet alleen de technieknota’s op. In het geval dat de techniek is betrokken bij een partij die deze niet zelf heeft gemaakt, vraagt ONVZ de tandarts ook de nota te verstrekken die haar leverancier van haar leverancier heeft ontvangen. De ANT heeft ONVZ er op gewezen dat dit haar niet juist lijkt, aangezien dit gegevens betreffen waar de tandarts zelf niet toe gerechtigd is en de tandarts om die reden ook niet gevraagd kan worden deze gegevens te verstrekken.

De ANT heeft ONVZ verzocht de uitvraag van techniekspecificaties ‘on hold’ te zetten, tot de vragen van de ANT inhoudelijk zijn beantwoord. De ANT gaat er vanuit dat ONVZ dit verzoek zal honoreren. De ANT kan zich voorstellen dat u, indien u tevens een dergelijke brief van ONVZ heeft ontvangen, de reactie van ONVZ en het standpunt van de ANT naar aanleiding van de antwoorden van ONVZ afwacht, alvorens op de brief te reageren.