AMvB taakherschikking mondzorg terug naar de tekentafel, 16 februari 2017

Minister Schippers heeft vertegenwoordigers van de drie universiteiten Tandheelkunde en de vier hogescholen (hbo mondzorgkunde) uitgenodigd voor een overleg op 15 maart aanstaande, dat als onderwerp heeft meegekregen “overleg opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde”. Ook de ANT, KNMT en NVM schuiven aan bij dit overleg. De minister maakt daarmee een begin met de uitvoering van de afspraak van 7 februari jl. om te onderzoeken of een breed gedragen consensus kan worden bereikt over een mogelijke taakherschikking. ANT-voorzitter Vaartjes had de minister opgeroepen  eerst een inventarisatie en vergelijking van de curricula die in de mondzorgopleidingen worden gehanteerd uit te voeren, zodat vastgesteld kan worden of de door de minister beoogde herschikking überhaupt wel mogelijk is op dit moment. Daarvoor is immers vereist dat tandartsen en mondhygiënistes dezelfde deskundigheid en bekwaamheid hebben, iets wat volgens de ANT niet vaststaat als het gaat om de toepassing van röntgen. 

Gebrekkige voorbereiding beleid VWS
De ANT had al eerder gesteld het optimisme van de KNMT over het bereiken van die consensus niet te delen. De ANT baseerde zich daarbij op informatie die zeer recent verkregen is uit het in juli vorig jaar ingediende wob-verzoek. De informatie die eind december beschikbaar kwam, duidt op een gebrekkige voorbereiding van het beleid van VWS en maakt duidelijk dat de minister terug zou moeten naar de tekentafel. Mogelijk heeft de minister dit bedoeld toen zij de Kamer in december meedeelde met alle stakeholders in gesprek te zullen gaan n.a.v. de uitkomsten van de consultatieronde over haar beleid. De KNMT heeft duidelijk niet de beschikking gehad over deze achtergrondinformatie. 

ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes: "Wij hebben er voortdurend op gehamerd bij de minister, dat eerst het röntgen-hoofdstuk tot op de bodem moet worden uitgezocht, voordat we eventueel over een door de sector gedragen consensus rond taakherschikking kunnen gaan praten. Ik ben blij dat de minister ons standpunt nu honoreert door opleiders bij elkaar te roepen. Wij zijn heel benieuwd naar de informatie waarover de minister zegt te beschikken en waarvan wij gevraagd hebben die voorafgaand aan het overleg ter beschikking te stellen." 

Aanzienlijke bij- en nascholing is vereist
De NVM heeft systematisch uitgedragen dat de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde inzake de röntgendiagnostiek identiek zijn en dat één dag bijscholing voldoende moet zijn om de achterstand rond de "toezichthoudende deskundige" weg te werken. VWS lijkt op deze informatie te hebben gekoerst. Wij weten echter dat de opleidingsexperts in een gesprek met VWS begin vorig jaar duidelijk hebben gemaakt dat de opleidingen bepaald niet identiek zijn en dat aanzienlijke bij- en nascholing vereist is, mede met het oog op de kwaliteit en de bescherming van de volksgezondheid. Het is de ANT op dit moment nog niet duidelijk waarom de mening van de experts genegeerd is en de visie van de NVM gevolgd. Met de uitnodiging aan opleiders verwachten wij dat er duidelijkheid zal ontstaan op dit voor de taakherschikking cruciale punt.

Minister geeft persoonlijke garantie op transparant proces
Tot voor kort was het voornaamste argument van de minister dat de taakherschikking al 15 jaar in voorbereiding is, de mondhygiënisten al 10 jaar de voorbehouden handelingen verrichten en dat ze alle begrip heeft voor het groeiende ongeduld bij de NVM. De ANT is altijd van mening geweest dat deze argumenten inhoudelijk onvoldoende draagkracht hebben en dat daarop dus geen beleid en zeker geen majeure stelselwijziging mag worden gebaseerd. 

De minister heeft tijdens het gesprek van 7 februari gevraagd emoties opzij te zetten en overleg te voeren op basis van inhoudelijke argumenten. Vaartjes: "Wij steunen de minister voluit in dit verzoek omdat wij dat altijd hebben gevraagd. Wij hebben echter ook moeten vaststellen dat VWS zelf aan feiten voorbijging en zodra het om taakherschikking ging, een nogal dogmatische opstelling koos. Wij zijn dus verheugd dat de minister de persoonlijke garantie heeft gegeven dat er objectief en inhoudelijk naar het dossier gekeken zal gaan worden in een transparant proces waarbij alle deskundigen aan het woord zullen komen. De ANT is de minister erkentelijk voor deze aanpak en uiteraard bereid het gesprek op deze basis aan te gaan". 

Slag om de arm
Saillant detail is dat het eerstvolgende gesprek plaats vindt op de dag dat minister Schippers demissionair wordt, namelijk de dag dat er verkiezingen worden gehouden De mondzorg zal dus gespannen toekijken of, en zo ja welke gevolgen dat heeft voor de voortgang van dit dossier.