ANT overhandigt petitie aan Tweede Kamer, 31 januari 2017

Blijf af van mijn tandarts!

31 januari 2017 heeft de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) de petitie “Blijf af van mijn tandarts” aangeboden aan de commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer. De beroepsvereniging hoopt minister Schippers hiermee te overtuigen om meer tandartsen op te leiden en in te laten zien dat de voorgenomen taakherschikking in de mondzorg geen constructieve oplossing is. 

De ANT constateert dat de overheid bewust te weinig tandartsen opleidt om daarmee taakherschikking min of meer af te dwingen. Het ontstane tekort wil de overheid compenseren met in het buitenland opgeleide tandartsen én de inzet van goedkopere mondhygiënistes. Een slechte ontwikkeling die de kwaliteit van de mondzorg in Nederland direct aantast. Bovendien wordt het voor de patiënt straks onduidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de gezondheid van zijn/haar mond. “Het experiment dat de minister voor ogen heeft, is onverantwoord” zei Jan Willem Vaartjes tijdens de overhandiging van de petitie. “De overheid moet nú de juiste keuzes maken. Anders zitten we over vijf jaar met een groot tandartsentekort.” Overigens delen ook zorgverzekeraars en consumentenorganisaties deze kritiek en zorg.

Kwaliteitsverlies
De ANT vreest een enorm kwaliteitsverlies in de mondzorg als de plannen van de minister doorgaan en mondhygiënistes verkeerde taken van tandartsen overnemen. Onderzoek heeft bovendien aangetoond dat patiënten er nadrukkelijk voor kiezen om behandelingen, zoals het boren van gaatjes en het vullen daarvan, door de tandarts en niet door de mondhygiëniste te laten uitvoeren.
De inzet van tandartsen uit het buitenland kost de schatkist flink wat geld. In 2016 was er een instroom van 260 buitenlandse tandartsen tegenover 216 in Nederland opgeleide tandartsen. Deze buitenlandse tandartsen vallen onder een speciaal IB-tarief, waardoor de Belastingdienst jaarlijks 20 miljoen misloopt. Met dat bedrag zou een flink aantal Nederlandse tandartsen kunnen worden opgeleid.

Toekomst van de mondzorg
Op 21 februari overlegt de Tweede Kamer over de toekomst van de mondzorg. De ANT doet met deze petitie een beroep op minister Schippers om haar bezuinigingsmaatregel in te trekken en het consumentenbelang voorop te stellen met een plan dat wél recht doet aan de complexiteit van de mondzorg.

 De petitie, met ruim 9300 handtekeningen, werd gisteren door de ANT in de Statenpassage aangeboden aan mw. H. J. Post, griffier van de Tweede Kamer commissie volksgezondheid, welzijn en sport. Bijna alle commissieleden waren aanwezig om de petitie in ontvangst te nemen. V.l.n.r. Henk Krol (50Plus), Linda Voortman (GL), Henk van Gerven (SP), Pia Dijkstra (D66), Grace Anamal (PVDA), Hanke Bruins Slot (CDA), Arno Rutte (VVD), H.J. Post (Griffier).

Feedback Tweede Kamer commissie VWS
Middels onderstaande brief heeft de Tweede Kamer goede feedback gegeven over de petitie van de ANT, "blijf af van mijn tandarts'!